Bankowość i Finanse | Euro AML | Złe czasy dla pralni

Bankowość i Finanse | Euro AML | Złe czasy dla pralni
Fot. stock.adobe.com / Andrii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Terroryści i osoby ich finansujące nie są mile widziani w Europie" - zapewniła Rada Unii Europejskiej w komunikacie, wydanym 7 grudnia ub.r. Potwierdzeniem tej deklaracji w procesie legislacyjnym jest uzgodnienie stanowiska w sprawie dwóch aktów prawnych, składających się na tzw. pakiet Euro AML.

Karol Mórawski

Prace nad gruntowną reformą unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zbiegły się w czasie z rosyjską agresją na Ukrainę, jednak to nie ten fakt, ani powiązane z nim, bezprecedensowe sankcje wobec Rosji i Białorusi były impulsem dla podjęcia działań przez władze unijne. Punktem zwrotnym był ogłoszony już w maju 2020 r. komunikat Komisji Europejskiej, określający harmonogram prac nad wykreowaniem holistycznej polityki, zapewniającej realizację zadań z obszaru AML (nr 2020/C 164/06). Autorzy dokumentu wykazali zwiększenie aktywności kryminalnej podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, podkreślając, iż dla świata przestępczego każde takie wydarzenie może być okazją do uzyskiwania nielegalnych zysków.

Jakie działania zamierzają podjąć władze unijne, by skutecznie stawiać czoła rosnącej presji ze strony świata przestępczego, wspieranego nierzadko przez tzw. państwa zbójeckie? „Komisja zamierza wdrożyć kompleksową politykę w zakresie AML/CFT, dostosowaną do konkretnych zagrożeń, rodzajów ryzyka i słabych punktów, z którymi zmaga się obecnie UE, i pomyślaną w taki sposób, który będzie można skutecznie modyfikować, uwzględniając innowacje” – zaznaczono w komunikacie. Jego autorzy podkreślają, iż wprowadzenie bardziej restrykcyjnych reguł dla AML/CFT umożliwi sfinalizowane prac nad unią bankową, gospodarczą czy też walutową.

Dziurawa sieć na brudne pieniądze

Choć strategia Komisji Europejskiej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmuje różne obszary, jak choćby zwiększenie skuteczności wdrażania przepisów unijnych przez poszczególne państwa członkowskie czy tworzenie skutecznych mechanizmów wymiany informacji, jednak poprawy efektywności w obszarze AML nie da się skutecznie osiągnąć na podstawie obowiązującego prawa, główne ze względu na jego fragmentaryczność. „Brak szczegółowości w obowiązujących przepisach i nieprecyzyjny podział obowiązków w odniesieniu do kwestii transgranicznych skutkuje rozbieżnymi interpretacjami dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich” – podkreślono we wspomnianym dokumencie.

Znalazła się w nim też sugestia, by w dalszych pracach nad nowymi przepisami wykorzystać doświadczenia poszczególnych członków UE. „Niektóre dodatkowe wymogi nałożone przez państwa członkowskie przy transpozycji dyrektyw w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą się jednak przyczynić do wzmocnienia ram AML/CFT i mogłyby zostać włączone do przyszłego zbioru przepisów unijnych” – twierdzą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK