BANK 2021/11

BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – IBM | Chmura hybrydowa – rozwiązanie na miarę naszych czasów

Dzisiejszy sektor bankowy, podobnie jak wiele branż, podlega nieustannym zmianom. Oprócz trudnego otoczenia makroekonomicznego, banki zmagają się z ciągle zmieniającymi się zachowaniami i oczekiwaniami klientów w coraz bardziej cyfrowym świecie. W świecie, gdzie innowacyjność, doświadczenie korzystania z produktów i zaangażowanie klienta, czy też zwinność decydują o przewadze konkurencyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – REGULACJE | Zielony impuls dla rozwoju technologii

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – ACCENTURE | Technologia sprzymierzeńcem w budowie organizacji zgodnej z wymogami ESG

Realizacja strategii ESG stawia przed organizacjami liczne wyzwania, którym niełatwo będzie sprostać. W sukurs przychodzi im technologia, która może usprawnić większość procesów. Aż 96% dyrektorów ds. technologii twierdzi, że jest ona ważna dla osiągnięcia priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju [1]. Choć jest kluczowa w budowie organizacji zgodnej z wymogami ESG, to jednak od nas też zależy, w jaki sposób i w jakim celu ją wykorzystamy, by lepiej i szybciej osiągnąć założone cele.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BCG PLATINION | Dlaczego Zielone IT ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości przedsiębiorstw?

Zmiany klimatyczne są coraz częściej postrzegane jako największe globalne wyzwanie, przed którym stoją społeczeństwa na całym świecie, o czym świadczą choćby regularne relacje w mediach ze szczytu COP26 w Glasgow. Dotyka ono każdej szerokości geograficznej, kultury i sektora gospodarki. Branża IT nie jest wyjątkiem, chociaż w porównaniu z innymi sektorami, niewiele mówi się o jej oddziaływaniu na klimat. Tymczasem emisje IT już teraz stanowią ok. 3% wszystkich emisji CO2, a do roku 2030 liczba ta może się nawet potroić ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się technologii cyfrowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
DR HAB. DARIUSZ SZOSTEK
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Blockchain będzie podstawą cyfrowej tożsamości

Jestem zwolennikiem wprowadzenia cyfrowej tożsamości jako mechanizmu obowiązkowego i jedynego, co znacząco uprościłoby i uporządkowało funkcjonowanie całego systemu – podkreśla profesor Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Dariusz Szostek
z Kancelarii Szostek Bar i Partnerzy; ekspert Parlamentu Europejskiego w European Parliament’s Artificial Intelligence Observatory (EPAIO); w rozmowie z Jerzym Majewskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BIK SA | BIK HUB – oferta technologiczna nie tylko dla instytucji finansowych

Biuro Informacji Kredytowej, największa baza informacyjna sektora finansowego w Polsce, ogłasza Program BIK HUB – piaskownicę technologiczną. Program zostanie uruchomiony w listopadzie 2021 r. wraz z pilotażową platformą BIK Open API.
Z Pawłem Żurkiem, dyrektorem Biura Architektury i Nowych Rozwiązań oraz Andrzejem Zduńczykiem, dyrektorem Departamentu Rozwoju Produktów w Biurze Informacji Kredytowej SA, rozmawiał Robert Lidke.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – KDPW SA | Blockchain i cyfrowa rewolucja rynków kapitałowych

Tradycyjna infrastruktura rynków kapitałowych od lat podlega ciągłemu rozwojowi, stając się efektywniejszą i bezpieczniejszą. Jednocześnie jednak, coraz bardziej złożoną, wymagającą kooperacji i szeroko rozumianej współzależności pomiędzy podmiotami ją tworzącymi. Prawodawcy, próbując zapobiegać, choć w praktyce raczej reaktywnie minimalizować skutki globalnych kryzysów finansowych czy pojawiających się rynkowych anomalii, nakładają na uczestników rynku coraz to nowe obciążenia regulacyjne i standardy bezpieczeństwa, które i tak wymagają ciągłego doskonalenia i kolejnych kosztownych dostosowań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FLBS | Razem, czyli lepiej

Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych uczestniczyłem w debacie pod hasłem „Możliwości zwiększania dochodów poza odsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidulane inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy”. Rozmawialiśmy nie tylko o możliwych źródłach dodatkowych przychodów, ale także szeroko rozumianej efektywności działania sektora spółdzielczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | BANK I KLIENT | Z bankiem spółdzielczym na właściwych torach

„Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić” – zwykł twierdzić Stanisław Lem. Dzięki współpracy spółki z branży IT z lokalną instytucją finansową marzenia wielu młodych Polaków będą mogły stać się rzeczywistością. Dodajmy: szczególne marzenia – bo chyba każdy z nas choć raz w życiu marzył o tym, by zostać kolejarzem…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Nauka i edukacja finansowa | WOLONTARIAT PRACOWNICZY | Dlaczego bankierzy pracują za darmo

Nie ma chyba grupy zawodowej, której przedstawiciele znają się na wartości pieniądza lepiej od bankowców. Niektórzy zarzucają wręcz, że dla pracowników tej branży nic poza nim się nie liczy, a nawet, że dla zysku „banksterzy” są gotowi na wszystko. Ten obraz, nie dość, że bardzo krzywdzący, jest również całkowicie nieprawdziwy. Wśród pracowników polskich banków nie brakuje osób, które angażują się w nieodpłatny wolontariat. A same banki tę działalność popierają i organizują.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Nauka i edukacja ekonomiczna | RAPORT PAB-WIB | Gdzie są granice ochrony klienta w bankowości cyfrowej

Internet jest jak woda w kranie, dostępny zawsze i wszędzie, banki odpowiadają na tę cywilizacyjną zmianę innowacjami, a ludzi pogrążonych w sieci oplatają nićmi własnych produktów i usług. Ale ponieważ są instytucjami zaufania publicznego, muszą też myśleć za swoich klientów, podlegających socjotechnicznym manipulacjom. Gdzie jest granica ochrony, jaką klientowi daje bank?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Wydarzenia i opinie | FELIETON | Co dalej z tym złotym?

W ostatnich tygodniach przyzwyczailiśmy się już do tego, że polska waluta pozostaje słaba. Winę przerzuca się na polityków, którzy podjęli ryzykowną, bo dość kosztowną grę z Komisją Europejską, ale i też członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy zbyt długo zwlekali z podwyżką stóp procentowych. Co ciekawe, złoty jest przy minimach w sytuacji, kiedy nastroje na świecie są niezłe, co widać chociażby po zachowaniu się indeksów na Wall Street, gdzie po wrześniowej korekcie znów powróciliśmy w okolice szczytów. Czy zatem ta nasza, lokalna słabość to sygnał, że zbliżamy się do poważnego kryzysu walutowego?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Wydarzenia i opinie | FLBS | Zmiany w gospodarce tworzą przestrzeń dla rozwoju bankowości spółdzielczej

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – te słowa, przypisywane Heraklitowi z Efezu, mogłyby posłużyć za motto drugiego webinarium tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Motywem przewodnim czterech paneli, dedykowanych jakże zróżnicowanej problematyce, były przemiany w gospodarce. O tym, czy pozostaną wyzwaniem, czy wykorzystaną szansą przez spółdzielców, zadecyduje umiejętność adaptacji lokalnych instytucji finansowych do nowych realiów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3