IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BCG PLATINION | Dlaczego Zielone IT ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości przedsiębiorstw?

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BCG PLATINION | Dlaczego Zielone IT ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości przedsiębiorstw?
fot. adobe stock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany klimatyczne są coraz częściej postrzegane jako największe globalne wyzwanie, przed którym stoją społeczeństwa na całym świecie, o czym świadczą choćby regularne relacje w mediach ze szczytu COP26 w Glasgow. Dotyka ono każdej szerokości geograficznej, kultury i sektora gospodarki. Branża IT nie jest wyjątkiem, chociaż w porównaniu z innymi sektorami, niewiele mówi się o jej oddziaływaniu na klimat. Tymczasem emisje IT już teraz stanowią ok. 3% wszystkich emisji CO2, a do roku 2030 liczba ta może się nawet potroić ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się technologii cyfrowej.

Łukasz Margański

Łukasz Margański
Managing Director & Head of BCG Platinion w regionie CEE

Marek Molisz

Marek Molisz
Senior IT Consultant w BCG Platinion

Realizacja celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. (tzw. Net-Zero), który obrało wiele firm i rządów, wymaga wprowadzenia istotnych zmian łańcucha wartości IT. Jest to niezbędny krok na drodze do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów operacyjnych w obszarze technologii. Ponadto może przynieść firmom korzyści w postaci dostosowania się do przyszłych regulacji i spełnienia zmieniających się oczekiwań ze strony klientów i pracowników, premiując szczególnie liderów zrównoważonego rozwoju.

fot. BCG Platinion

Rola czynnika IT w drodze do zerowej emisji netto jest znacząco niedoceniana. Jest to szczególnie widoczne w Polsce, gdzie energetyka węglowa zdominowała dyskurs klimatyczny. Tymczasem, to nowoczesne technologie będące jednym z kluczy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, należą do najszybciej rosnących źródeł tych emisji, utrudniając osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Paradoks ten staje się coraz bardziej widoczny, ponieważ wykorzystywanie nowych technologii na większą skalę oddziałuje na trzy główne zasoby strategiczne: energię elektryczną, wodę i surowce mineralne – zauważa Łukasz Margański, Managing Director & Head of BCG Platinion w regionie CEE.

Negatywny wpływ technologii na środowisko

3% globalnej podaży energii elektrycznej (2% całkowitej emisji gazów cieplarnianych) jest generowane przez wpływ obszarów big data i cloud computing. Wyszkolenie jednego modelu sztucznej inteligencji powoduje emisję CO2 do atmosfery w ilości większej niż emisja generowana przez pięć samochodów w ciągu całego cyklu ich życia. Równie istotny jest wpływ teleinformatyki na zużycie wody. Przy wykorzystaniu obecnych technologii, średniej wielkości centrum danych (15 megawatów) zużywa mniej więcej tyle samo wody (130 galonów, czyli ok. 492 mln litrów) co trzy średniej wielkości szpitale, więcej niż plantacja migdałowców czy dwa pola golfowe.

Mniej wymierne, ale za to widoczne gołym okiem, są skutki wydobycia metali ziem rzadkich niezbędnych m.in. do produkcji smartfonów i twardych dysków. W wielu regionach świata proces ten jest bezpośrednio odpowiedzialny za pustynnienie całych obszarów niegdyś pokrytych roślinnością, za erozję gleby i wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz ziem, a także za wytwarzanie ścieków zawierających odpady promieniotwórcze.

fot. BCG Platinion

Wszystkie wymienione trendy będą się rozwijać wraz ze wzrostem głównych trendów cyfrowych. Szacuje się, że rynek analityki big data wzrośnie o 280% do 2027 r., a rynek cloud computing o 230% zaledwie do 2023 r. Ponadto globalny rynek sztucznej inteligencji ma wzrosnąć dziesięciokrotnie (+988%) do 2027 r., a sprzedaż gadżetów IT o +13% do 2024 r.

Aby stawić czoła opisanym trendom, dostawcy technologii wdrażają nowe rozwiązania, np. zastępując istniejące centra danych chmurą obliczeniową lub zmieniając swoje procesy zarządcze pod kątem zrównoważonego rozwoju, poprawiając w ten sposób zdolność do oceny i monitorowania wpływu na środowisko oraz optymalizacji zużycia zasobów. Pomimo postępów osiąganych przez wiele firm, nadal istnieją olbrzymie możliwości poprawy wydajności IT pod kątem ekologii.

Pięć korzyści płynących z Zielonego IT

Oprócz ambicji w zakresie czasu wyzerowania emisji netto, istnieje wiele innych argumentów za rozpoczęciem konwersji w kierunku Zielonego IT. Ograniczanie emisji CO2 w IT może wyrażać się licznymi inicjatywami, z których każda ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów operacyjnych.

Ograniczenie emisji przy produkcji urządzeń oznacza zmniejszenie całkowitego kosztu inwestycji w zakresie IT; optymalizacja procesów chłodzenia chmury prowadzi do zmniejszenia zużycia i obniżenia kosztów; podobnie jak wykorzystanie wspólnej infrastruktury i zasobów na żądanie.

Jedną z głównych inicjatyw stanowi przekształcanie centrów danych w rozwiązania chmurowe. Taka zmiana może prowadzić do ograniczenia zużycia energii od 10 do 40%. Dalszy spadek zużycia energii może zostać osiągnięty dzięki doborze odpowiedniej wielkości obiektów, nowej architekturze chłodzenia, prawidłowemu rozmieszczeniu urządzeń i wielu innym optymalizacjom. Najlepsze w swojej klasie centra danych przeznaczają 91% zużywanej energii na obliczenia (co odpowiada efektywności zużycia energii elektrycznej, PUE = 1,1), podczas gdy średnia branżowa wynosi tylko 60% (co odpowiada PUE = 1,67). Oznacza to ogromny potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych i oszczędności kosztów.

Liderzy technologiczni już teraz wykorzystują innowacyjne technologie do poprawy wydajności centrów danych: główni dostawcy rozwiązań chmurowych wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji działań serwerów (AI odpowiada m.in. za regulację chłodzenia oraz koryguje w czasie rzeczywistym kluczowe ustawienia obiektów). Z kolei europejska firma Windcores buduje małe centra danych w turbinach wiatrowych o mocy 60 kW, które mogą być zasilane do 90% energią wiatrową, nawet w przypadku słabych wiatrów, a Helio i platforma zarządzania kontenerami Kubernetes łączą swoje technologie, aby oferować usługi na najbardziej ekologicznej przestrzeni chmurowej, zmieniając lokalizacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego – wylicza Marek Molisz, Senior IT Consultant w BCG Platinion.

Drugą dźwignią napędzającą szybkie przyjęcie Zielonego IT są zmiany regulacyjne. Europejski Zielony Ład zostanie przełożony na konkretne przepisy, a wymogi dotyczące zakupów, dostaw i wdrożeń w ramach Zielonych Zamówień Publicznych (GPP), będą wymagały uwzględnienia Zielonego IT zarówno w publicznych, jak i prywatnych postępowaniach przetargowych. Zgodność z regulacjami już na wcześniejszym etapie będzie stanowiło przewagę konkurencyjną.

Zmieniają się także zachowania klientów i rynku w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Nowe pokolenia konsumentów już teraz w swoich wyborach konsumenckich preferują podmioty, które kierują się wartościami proekologicznymi. 73% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że jest skłonnych zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku, a 88% konsumentów chce, aby marki wspomagały ich w zmianie postaw na bardziej ekologiczne i etyczne w ich codziennym życiu.

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest stworzenie koncepcji „korporacji B”, które w swoich działaniach nie kierują się wyłącznie interesem swoich właścicieli, a wszystkich interesariuszy. Liderzy działań na rzecz klimatu otrzymują „certyfikat B” za wdrożenie etycznych modeli biznesowych, zachowujących równowagę między celem a zyskiem oraz uwzględniających wpływ dokonywanych wyborów na pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalne i środowisko. Sektor teleinformatyczny uzgodnił cele i metody redukcji emisji gazów cieplarnianych, opracowując wytyczne dla podsektorów przemysłu i wyznaczając normy obliczania wytwarzanych gazów cieplarnianych, mając na celu wykonywanie zobowiązań wynikających z porozumień paryskich, czy też osiągnięcia celu -45% emisji do roku 2030.

Wreszcie, wykazywanie się odpowiedzialnością za środowisko będzie kluczowym czynnikiem w walce o przyciągnięcie najlepszych talentów. Badania wykazały, że w 113 firmach z indeksu S&P 250, postrzegane osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska i ekologiczna reputacja prowadziły do wyższego poziomu satysfakcji pracowników i lepszych wyników ekonomicznych.

Osiągnięcie zerowej emisji netto przez przedsiębiorstwo wymaga zasadniczych zmian zarówno na poziomie strategicznym, jak i organizacyjnym, począwszy od projektowania i wdrażania bardziej wydajnych rozwiązań IT, poprzez rozwój modeli ich wykorzystania i zarządzania, aż po wycofywanie z użytku i utylizację przestarzałych urządzeń. Jako BCG wspieramy swoich klientów w tej drodze, realizując każdego roku ponad 350 projektów związanych z klimatem i środowiskiem z ponad 250 instytucjami. Prowadzimy też jeden szczególny projekt – sami się zmianiamy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 r. – dodaje Łukasz Margański.

Antonio Spanò
Senior IT Consultant, BCG Platinion Milan

Jan Wulff
Principal, BCG Platinion Hamburg

Sebastian Hagen
Manager, BCG Platinion Munich

Marek Molisz
Senior IT Consultant, BCG Platinion Warsaw

Kim Tran
IT Consultant, BCG Platinion Munich

Giovanni Marinaci
Senior IT Consultant, BCG Platinion Milan

Łukasz Margański
Managing Director & Head of BCG Platinion CEE


1. UN environment Emissions Gap Report (2019); IEA (2019); Belkhir & Elmeligi (2017); Andrae & Edler (2015), Kleyman (2016)

2. StatistaSloan ReviewForbesFortune Business InsightsBCG Platinion

3. Blog David MyttonBloomberg, based on permits for a Microsoft facility

4. Populationgrowth, Yale

5. Uptime InstituteEnergy Star

6. First InsightFuterraForbes

7. Bcorporation

Źródło: BCG Platinion