Nowoczesny Bank Spółdzielczy | SIEĆ 5G | Szansa na likwidację wykluczenia cyfrowego

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | SIEĆ 5G | Szansa na likwidację  wykluczenia cyfrowego
Fot. Feodora/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugiej dekadzie XXI w. podstawowym problemem powodującym wykluczenie cyfrowe nie jest brak dostępu do sieci telekomunikacyjnych, ale bardzo słaba szybkość i przepustowość internetu na terenach wiejskich w Polsce. Zmienić to może sieć 5G.

Stefan Cieśla
Kancelaria Cieśla & Cieśla
ekspert prawa gospodarczego i finansowego

Problemy rozwoju telekomunikacji na terenach wiejskich są analizowane od wczesnych lat 90. ub.w. Już w 1990 r., w fazie projektowania telefonizacji kraju, szczególną uwagę zwracano na budowę sieci telefonicznych na wsi. Powołano nawet Pełnomocnika Rządu ds. Telekomunikacji na Wsi. Program demonopolizacji usług telekomunikacyjnych zakładał, iż powstaną – przy wsparciu programów unijnych i państwa – lokalni operatorzy, którzy będą współpracować z Telekomunikacją Polską. Niestety, niewiele z tego wyszło ze względu na koszty budowy kablowej sieci telekomunikacyjnej.

Telefonów ci u nas dostatek

W obecnym czasie problem wykluczenia telekomunikacyjnego wygląda nieco inaczej. Praktycznie każda osoba z terenów wiejskich może swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne dzięki sieciom telefonii komórkowej. Można zatem stwierdzić, że zrealizowano cel, jaki przed instytucjami państwa postawiono 30 lat temu. Jednak w tym czasie pojawiły się nowe wyzwania – w szczególności dostęp do szybkiego internetu. Sieć, teoretycznie, dostępna jest w znaczącej większości miejsc w Polsce, jednak przepustowość łącza w wielu miejscach praktycznie uniemożliwia korzystanie z rozwijających się w ostatnim czasie aktywności zawodowych i społecznych.

Swobodne korzystanie z pracy zdalnej, e-edukacji, e-medycyny, e-commerce czy e-rozrywki wymaga szybkości na poziomie minimum ­15-20 Mbps, a jeśli w domu chce tego jednocześnie więcej osób, to szybkość transmisji powinna być odpowiednio większa.

Informatyzacja – obowiązek państwa

Równy dla wszystkich dostęp do cyberspołeczeństwa jest zagadnieniem na tyle ważnym, iż znalazło się ono, jako wydzielone zadanie, w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220, 2327, z 2021 r. poz. 255, 464.). Zostało przypisane do dwóch działów: Dział gospodarka – art. 9. 1 oraz Dział Informatyzacja – art. 12a. W obu podkreślono konieczność rozwoju usług cyfrowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Oznacza to, iż państwo uznaje za swój obowiązek zapewnienie ogółowi mieszkańców Polski możliwości korzystania z życia w cyberprzestrzeni. Aby zrealizować ten cel, wielokrotnie podejmowano inicjatywy budowy sieci światłowodowej dochodzącej do wszystkich sołectw w Polsce. Miał temu służyć zwłaszcza Program Operacyjny Polska Cyfrowa. I rzeczywiście dostępu do internetu w technologii światłowodowej był coraz szerszy. Na koniec maja 2020 r. Orange Polska, w ramach projektów POPC2, dotarł z siecią do ponad 100 tys. mieszkańców z obszarów wiejskich i małych miast. Cóż z tego, skoro w Polsce na takich terenach mieszka 20&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK