BANK 2021/11

ALEKSANDRA KATARZYNA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Inwestowanie w przyszłość

Spersonalizowana oferta, która będzie docierać do klientów, będzie współtworzona przez człowieka i jakiś system uczenia maszynowego, zatem człowiek musi mieć też kompetencje, żeby z tego korzystać. Same banki muszą wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, planując transformacje, powinny zastanowić się, jak zrealokować ludzi, którzy u nich pracują.
To oczywiście będzie wymagać nakładów, ale jest to forma inwestycji w przyszłość
– uważa dr hab. Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 r. prorektor ds. współpracy z zagranicą. Rozmawiali z nią Paweł Minkina i Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Polski sektor bankowy – wystarczająco nowoczesny na obecne czasy?

Rodzime banki zasłużenie cieszą się opinią liderów innowacji, równocześnie jednak nasz kraj nie wyróżnia się pod względem poziomu digitalizacji. Trzeba też pamiętać, że żyjemy w czasach, gdy technologia rozwija się w tempie geometrycznym. Czy polski sektor bankowy jest w stanie sprostać wyzwaniom,
które przyniesie przyszłość, i czy w ogóle można przewidzieć, jakiego rodzaju będą to wyzwania?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Innowacje już kształtują cyfrowe strategie banków

Czwarta rewolucja przemysłowa przełamuje granice pomiędzy ludźmi a inteligentnymi maszynami, a efektem tego procesu są postępujące zmiany życia społecznego. Branża finansowa musi dostosowywać się do nowych uwarunkowań, choć nierzadko trudno przewidzieć, jaki będzie ich ostateczny kształt. Czynnikami determinującymi transformację sektora są takie zjawiska, jak open banking, crowdfunding, robodoradztwo czy też rosnące wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jan Kreft
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Cyberprzestrzeń to lustrzane odbicie nierówności społecznych w rzeczywistości

Algorytmy tworzą bańki społeczne i informacyjne. Efekty obserwujemy aż nadto wyraźnie w przestrzeni publicznej, gdzie dialog zastąpiły inne zgoła formy komunikacji, gdzie niemal „wszyscy krzyczą”, a tak niewielu jest słuchanych. Warto o tym pomyśleć, zanim potraktujemy technologię cyfrową jako Świętego Graala biznesu, bankowości czy – górnolotnie – naprawiania świata – mówi
prof. dr hab. Jan Kreft
w rozmowie z Maciejem Małkiem i Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Wojna czy współistnienie i współpraca?

Choć Polska nie jest dla globalnych koncernów technologicznych priorytetowym rynkiem, krok za krokiem budują one swoją pozycję w naszym kraju (ostatnio znaczący krok wykonał Amazon z ofertą Prime), korzystając zarówno z rozdrobnienia rynku, jak i jego zapóźnienia (w niektórych obszarach). Z drugiej strony, istnieją już w Polsce przykłady udanych produktów lokalnych, które mają szansę na ponadregionalną karierę. Czy zatem czeka nas wojna instytucji finansowych z bigtechami, czy też współistnienie, a może nawet współpraca?

CZYTAJ WIĘCEJ
Koronawirus COVID-19 na tle wykresów gospodarczych
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BEZPIECZEŃSTWO | Z pandemią już na stałe

Od ponad roku firmy z niemal wszystkich branż starają się nadążyć za niepewnym i szybko zmieniającym się przez pandemię krajobrazem gospodarczym. Ze względu na dostępność szczepień oczekiwany jest powrót do pewnego stopnia normalności. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy mogą przestać uwzględniać ryzyko związane z epidemią. Świat po COVID-19 ujawnia bowiem całkiem nowy wachlarz zagrożeń, z którymi będą musieli się zmierzyć w nadchodzących miesiącach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Fintechy – kto osiąga sukces?

Udają się tylko nieliczne przedsięwzięcia biznesowe i to głównie o nich się mówi, co tworzy złudzenie, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Szybkość, z jaką pojawiają się kolejne rozwiązania z obszaru IT, przekłada się na rewolucyjne tempo zmian na rynku finansowym. Pionierami w sferze wykorzystania cyfrowych nowinek w biznesie są oczywiście fintechy, nieprzypadkowo zatem wiele banków bądź to podejmuje współpracę z ambitnymi startupami, bądź też włącza je do swego ekosystemu usług finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | LCDP podbija świat IT

Coraz więcej zadań, a specjalistów brakuje – tak wygląda dzisiaj branża IT. Tylko w Polsce brakuje ponad 50 tys. programistów, w Europie – według ostrożnych szacunków – nawet 600 tys. Czy remedium na tak gigantyczny deficyt mogą być platformy niskokodowe? Gartner przewiduje, że do 2024 r. Low-Code Development Platform przejmie 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji, głównie dla małych i średnich projektów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – DOMDATA | Jak kompletnie zautomatyzować proces biznesowy na platformie Low-Code Development?

Świat się automatyzuje. Instytucje, które dążą do automatyzacji procesów i robią to najskuteczniej, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną na szybko ewoluującym rynku. Dlatego kluczowy staje się wybór odpowiednich narzędzi, które umożliwiają szybkie i kompletne zautomatyzowanie procesów. Czym zatem powinno charakteryzować się rozwiązanie, które pozwoli bankom nadążać za zmieniającymi się wymaganiami otoczenia?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – AB INITIO SOFTWARE | Automatyzacja procesów biznesowych bez kodowania

Ciągły rozwój technologiczny prowadzi do powstawania nowych typów transakcji, a banki muszą za tym nadążać. Istniejące systemy monolityczne nie radzą sobie z tempem tych zmian. Dodawanie nowych rodzajów transakcji wymaga tygodni pracy wysoce wykwalifikowanych programistów, a zmiana systemów wsadowych na działające w czasie rzeczywistym to inżynieryjny koszmar.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – AMAZON WEB SERVICES | Ewolucja podejścia do chmury w sektorze finansowym

Globalna pandemia przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji i adopcji chmury publicznej w różnych branżach na świecie, w tym również w sektorze usług finansowych. Według badania przeprowadzonego przez AWS w czerwcu 2021, większość przedsiębiorstw finansowych dopasowała w jej trakcie swoje modele biznesowe, w znacznej części przez rozwój kanałów elektronicznych, a blisko 59% twierdzi, że dokonało radykalnej zmiany w tym obszarze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – BLUESOFT | Bank przed wyborem scenariusza wykorzystania chmury

W dyskusjach o wykorzystaniu chmury publicznej najczęściej poruszanym aspektem jest ten dotyczący kwestii rezydencji i przetwarzania danych. Przedmiot tych dyskusji nie powinien dziwić, zważając na ciężar odpowiedzialności, jaki w tej kwestii dźwiga instytucja, która podlega rygorystycznym regulacjom. W 2021 r. wyzwaniem nie jest jednak zakazanie migracji do chmury jakichkolwiek danych, ale ich migracja w sposób niezagrażający klientom i samej instytucji – w tym wybór dostawcy chmury publicznej, poprawna klasyfikacja danych, stworzenie modelu danych, które bez przeszkód formalnych czy technologicznych mogą być migrowane do chmury publicznej, oraz zbudowanie i wdrożenie scenariusza wykorzystania tychże danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Daniel Wysocki.
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – ADVATECH | Bezpieczeństwo danych w hybrydowych środowiskach chmurowych

Jak dowodzi badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Forrester Consulting [1] wśród 350 globalnych decydentów IT z różnych branż, strategie rozwoju infrastruktury IT w ich organizacjach zmierzają w kierunku tworzenia środowisk chmury hybrydowej, czyli łączącej usługi chmury publicznej i prywatnej. Na taki stan rzeczy mają wpływ rosnące wymagania użytkowników związane z dostępnością usług i danych, na co wskazało 58% respondentów; pojawiające się nowe technologie, które okazały się ważne w 56% odpowiedzi oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz aplikacji. Na ten ostatni czynnik wskazało 77% menedżerów IT.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – CLOUDWARE POLSKA | Nadążanie za wyzwaniami

Czwarta rewolucja przemysłowa, której wyznacznikami są takie elementy, jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy hiperautomatyzacja, stawia przed organizacjami całkiem nowe, niełatwe wyzwania. Aby odnieść sukces w obecnych, dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach, należy dysponować elastyczną i w pełni skalowalną architekturą IT, zdolną błyskawicznie adaptować się do zmiennego zapotrzebowania na dane.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3