Nauka i edukacja finansowa | WOLONTARIAT PRACOWNICZY | Dlaczego bankierzy pracują za darmo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nie ma chyba grupy zawodowej, której przedstawiciele znają się na wartości pieniądza lepiej od bankowców. Niektórzy zarzucają wręcz, że dla pracowników tej branży nic poza nim się nie liczy, a nawet, że dla zysku "banksterzy" są gotowi na wszystko. Ten obraz, nie dość, że bardzo krzywdzący, jest również całkowicie nieprawdziwy. Wśród pracowników polskich banków nie brakuje osób, które angażują się w nieodpłatny wolontariat. A same banki tę działalność popierają i organizują.

Wolontariat w polskim sektorze bankowym to zdecydowanie norma, a nie wyjątek. Wystarczy wspomnieć choćby o programie „Bankowcy dla Edukacji”, który w dużej mierze opiera się na skierowanym do młodzieży projekcie edukacyjnym BAKCYL, w którym uczestniczy ponad 150  banków: państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. W działaniach w formie wolontariatu tylko w tym jednym projekcie uczestniczy ponad tysiąc pracowników sektora bankowego. Do tego dochodzą jeszcze liczne akcje wolontariackie organizowane przez poszczególne banki, prowadzone przez nie fundacje, czy organizacje pozarządowe, z którymi one współpracują. Jak to się dzieje, że w instytucjach nastawionych na zysk wolontariat rozkwita?

Bankowość z ludzką twarzą

Wspieranie wolontariatu pracowniczego to oczywiście jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, która we współczesnym zarządzaniu nim odgrywa coraz większą rolę. Zdaniem ekspertów banki nie odbiegają tu od innych branż, a być może udział w tego typu akcjach jest dla nich szczególnie ważny.
– Poprzez organizację wolontariatu banki wzmacniają swój employer branding. Budują swoją reputację jako instytucji poważnie podchodzących do społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazują ludzką twarz. To bardzo ważny powód. W Polsce ciężko znaleźć dobrych pracowników w bankowości, bo na rynku działa dużo banków, które konkurują o najlepszych. Zaangażowanie w CSR jest jednym z elementów przewagi konkurencyjnej – zauważa Aureliusz Leżeński, coach ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz prezes Fundacji Robinson Crusoe.

Fundacja ta od osiemnastu lat zajmuje się usamodzielnianiem wchodzących w dorosłość dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. W działaniach edukacyjnych i mentoringowych dla młodzieży uczestniczą, w ramach wolontariatu, pracownicy trzech banków, State Street Corporation, HSBC i Credit Suisse.

Wysoką potrzebę pomocy in­nym, która może być większą motywacją do pracy niż gratyfikacja finansowa, od­znacza się co najwyżej co dziesiąty z nas. Nie oznacza to jednak, że jest to sztywna granica, powyżej której nie da się zwięk­szyć partycypacji pracowniczej w działa­niach charytatywnych.

– U nas wolontariusze z sektora bankowego są mentorami dla podopiecznych fundacji. Zapewniamy im wsparcie i szkolenie, dzięki czemu uczą się nowych umiejętności z obszaru soft skills oraz nabywają kompetencje społeczne. Ten rozwój podczas wolontariatu to zresztą kolejny powód, dla którego organizacje biznesowe wspierają takie działania. Jest to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK