Jan Bolanowski

róża wiatrów, znak zapytania
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Populizm i stagnacja – największe zagrożenia dla ryzyka bankowego

Sektor bankowy znajduje się dziś w najtrudniejszej sytuacji od lat 80. XX w. Splot czynników gospodarczych, politycznych i prawnych nie tylko odbija się na wynikach polskich banków, ale uderza w same fundamenty ich biznesu. W efekcie bankom coraz trudniej wywiązywać się ze swojej systemowej roli finansowania i napędzania wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Konsument na wolnym rynku

Wolny rynek nie toleruje pustych obszarów, jeżeli gdzieś pojawia się pole do manipulacji konsumentem, to ktoś prędzej czy później tę możliwość wykorzysta. Jeśli regulacje zawodzą, to może dojść do sytuacji, że konsumenci są narażani na nieuczciwą ofertę, bo nie mają innego wyboru. Nazywam to syndromem zniewolonego konsumenta na wolnym rynku – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W demografii wiele rzeczy jest już przesądzonych

Wiem, że wiek emerytalny w tym momencie stał się w pewnym sensie zakładnikiem polityki i kampanii wyborczej. Natomiast w mojej ocenie bez wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale także stopniowego jego podnoszenia w dłuższej perspektywie się
nie obejdzie – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka,
prorektor SGH. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
modele budynków, worek z napisem ZŁ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Rynek kredytowy – stagnacja czy ożywienie

Po serii jedenastu podwyżek, od pięciu miesięcy stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Czy ta mała stabilizacja może przynieść trwałe ożywienie na rynku kredytowym? Sektor bankowy z uwagą przygląda się sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą, planowanym regulacjom i rządowym programom. Każdy z tych czynników może bowiem zmienić zasady gry.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Pracownicy 50+ | Czas na flexi bankierów

Obserwowane od pewnego czasu trudności z naborem młodych talentów do bankowości raczej nie przeminą. Wręcz przeciwnie, w przewidywalnej przyszłości trend będzie się pogłębiał, ma bowiem ponadsektorowy charakter związany z przemianami demograficznymi. Rozwiązaniem problemów kadrowych może być większe niż do tej pory sięgnięcie po pracowników po 50. roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka musi być jak hydra

Symbolem antykruchości jest hydra, której po urwaniu głowy wyrastają dwie nowe. Nieprzypadkowo też zwiększanie odporności jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju zakładanych przez Unię Europejską, wymaganych od jej krajów członkowskich w ich „krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności”. Niestety drugi człon tej nazwy, dotyczący właśnie odporności jest często w debacie medialnej pomijany – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Julia Kołodko
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Zagrożenia zdrowotne | Może czekać nas druga fala frustracji

Myślę, że jeśli sytuacja nie zacznie się poprawiać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, maksymalnie do roku, to może przyjść druga fala frustracji. Trochę analogicznie, jak to było podczas trzeciej i czwartej fali pandemii, kiedy przyszło zmęczenie izolacją i najbardziej pogorszyły się wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków – podkreśla dr Julia Kołodko, ekonomistka behawioralna, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Rada Edukacji Finansowej | Niezbędne jest podejście systemowe

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez organizacje trzeciego sektora czy banki są bardzo cenne i dobrze, że wypełniły w naturalny sposób lukę, która istnieje na skutek braku systemowego podejścia do edukacji finansowej. Wydaje się, że to systemowe podejście jest niezbędne i tutaj dostrzegamy rolę rady i ogromną odpowiedzialność spoczywająca na wszystkich jej członkach, aby działania edukacyjne ruszyły energicznie i na szeroką skalę – mówi Renata Oszast, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej (REF). Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Narodowy Bank Polski | Działalność edukacyjna elementem misji NBP

Narodowy Bank Polski, jako bank centralny, odpowiada za szereg kluczowych dla funkcjonowania państwa obszarów. Oprócz kreowania polityki pieniężnej, dbania o stabilność systemu finansowego, działalności emisyjnej czy zarządzania rezerwami walutowymi Polski, jednym z podstawowych celów, które stawia przed sobą NBP, jest działalność edukacyjna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cezary Stypułkowski
BANK 2022/07

Bankowość i finanse | WYWIAD | Nadchodzą turbulentne czasy

Mamy chyba najwyższy poziom obłożenia banków daninami na świecie, bo efektywna stopa opodatkowania sięga 40%. Sektor, a de facto kilka banków, płaci jedną czwartą CIT w Polsce. Do tego dochodzi dodatkowy podatek od aktywów. To są rzeczy, z którymi bankowcy w Europie nie mają do czynienia i nie wierzą, że tak można funkcjonować. Moim zdaniem, to jest rabunkowy stosunek do sektora – podkreśla dr Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku, w rozmowie z Janem Bolanowskim i Pawłem Minkiną, w ramach cyklu wywiadów z okazji 30-lecia „Miesięcznika Finansowego BANK”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ręce trzymające pieniądze i zieloną roślinkę
BANK 2022/07

Nauka i edukacja ekonomiczna | CITI HANDLOWY | Citi Bank uczy przedsiębiorczości

Wsparcie sektora bankowego dla przedsiębiorców nie musi ograniczać się do finansowania działalności biznesowej i zapewnienia bezpiecznego obiegu pieniądza w gospodarce. Udowadnia to Citi Handlowy, który w swojej działalności edukacyjnej koncentruje się na programach kształcących przedsiębiorcze postawy wśród aktualnych i przyszłych przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Zapewnić klientom komfort korzystania z rozwiązań finansowych

Żeby przyciągnąć klientów, trzeba będzie szyć instrumenty finansowe o rentowności wyraźnie wyższej niż lokata, co oczywiście wiązać będzie się z wyższym poziomem ryzyka. Być może będzie moment trudniejszy, ale jestem przekonany, że średnioterminowo pojawią się instrumenty stanowiące alternatywę dla tradycyjnej lokaty, które będą w miarę bezpieczne i zapewnią wyższe rentowności – podkreśla Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bank BPS SA | Oszczędzać można nie tylko pieniądze

W tegorocznych konkursach, oprócz umiejętności oszczędzania, uczniowie mogli wykazać się zdolnością robienia zdjęć, nagrywania wywiadów, tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługą platform internetowych czy poruszaniem się w mediach społecznościowych. Najstarsi opracowywali swój pomysł na biznes, a jego tematyka była dowolna. Nowym akcentem konkursów były kwestie ekologiczne, można zatem powiedzieć, że wspólnie rozwijaliśmy kompetencje dbania o środowisko i odpowiedzialności za nasze otoczenie – podkreśla Agnieszka Chrobot, kierownik Zespołu Komunikacji Banku BPS SA, zrzeszającego banki spółdzielcze, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Przywódcy | Wywiad Miesiąca | Nie mylmy władzy z przywództwem

Przez dwie dekady Rosja nie dokonała istotnego postępu modernizacyjnego. Okazała się dziś krajem absolutnie archaicznym, skorumpowanym, który nie tworzy żadnych nowych wartości i technologii. Państwem funkcjonującym tylko w oparciu o bogactwo swoich zasobów i siłę militarną, która notabene okazuje się dużo mniejsza, niż nam się wydawało. To obnaża porażkę Putina nie tylko w ostatnich tygodniach, ale przez cały czas trwania jego władzy – mówi prof. dr hab. Cezary Wójcik, dyrektor Center for Leadership i twórca Leadership Academy for Poland. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2