BANK 2021/06

BANK 2021/06

Od Wydawcy | Katalizator gospodarki

Zarówno krajowa, jak i światowa gospodarka po ponad rocznym letargu wybranych jej gałęzi powraca do przedpandemicznej dynamiki. Perspektywy, a także kierunek rozwoju wciąż jednak nie są do końca jasne, a zachowania konsumentów po tym trudnym okresie mogą przynieść nieprzewidywalne zwroty. Wybrane branże, dotkliwie dotknięte w tym czasie, będą ostrożnie odnosiły się do kwestii otwarcia gospodarki, zaś te obszary, które charakteryzowały się wyjątkową dynamiką rozwoju będą starały się jeszcze bardziej […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Kronika – czerwiec 2021

Zbigniew Jagiełło 11 maja br. złożył ze skutkiem na datę przyszłą, tj. z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP zwołanego na 7 czerwca br., rezygnację z funkcji prezesa zarządu banku, jak również ze składu zarządu. Rada Nadzorcza Banku Handlowego zdecydowała o powołaniu Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej na stanowisko prezesa banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Już w marcu bank podał, że dotychczasowy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Nieprzygotowani

Wszystko wskazuje na to, iż powoli możemy żegnać pandemiczną rzeczywistość, a mieniący się na zielono wskaźnik PKB pozostanie z nami na nieco dłużej. Wzrost gospodarczy ma być napędzany dwoma ogromnymi silnikami – wciąż ekspansywną polityką monetarną banków centralnych oraz olbrzymimi funduszami płynącymi z Unii Europejskiej. Obserwując jednak rzeczywistość, można odnieść wrażenie, że do tego wielkiego kroku naprzód jesteśmy wciąż niedostatecznie przygotowani.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Pod ścisłym nadzorem Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę gospodarczą, podkreślił, że wydatkowanie środków z funduszu odbudowy będzie podlegało bardziej rygorystycznym regułom, które zapobiegną skandalom związanym z niewłaściwym przeznaczeniem funduszy. Według zapewnień Dombrovskisa, Bruksela jest gotowa zawiesić płatności, jeśli pojawią się sygnały, że rząd narodowy nie realizuje określonych reform lub nie kieruje pieniędzy bezpośrednio na […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Banki europejskie w dobie kryzysu

Mimo pandemii i niskich stóp procentowych banki pozostają silne i stabilne. Odegrały one kluczową rolę, systematycznie wspierając swoich klientów – czy to poprzez udzielanie pożyczek, czy też kierowanie gwarantowanych przez państwo środków do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
w całej Europie – podkreśla
Wim Mijs
dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej,
w rozmowie z Krzysztofem Stellmaszykiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Dane Osobowe | Wywiad | Wszystko stało się cyfrowe

Za kilka lat nie będzie już „ochrony danych osobowych” w obecnym tego słowa znaczeniu. Tak jak teraz ktoś musi bronić osoby fizyczne przed agresją, kradzieżą, tak trzeba będzie bronić zasobów, dobrego imienia, informacji, pozycji osoby lub podmiotu zbiorowego w świecie cyfrowym. Wszystko stanie się kwestią bezpieczeństwa cyfrowego – mówi
dr hab. Wojciech Wiewiórowski
Europejski Inspektor Ochrony Danych, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Raport infoDOK | Zablokowano ponad 93 tys. prób wyłudzeń kredytów o wartości 5 mld zł

Kradzież tożsamości w celu dokonania przestępstw na cudze nazwisko to niezwykle poważny problem dla tych, których dokumenty wykorzystano. To także wymierne straty dla oszukanych osób, firm i instytucji. W celu zabezpieczenia wszystkich Polaków i całej gospodarki utworzono międzybankowy System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Związek Banków Polskich, w najnowszym „Raporcie o dokumentach infoDOK”, podsumował ostatnich kilkanaście lat działania tego rozwiązania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Kryptowaluty | Interesują nie tylko oszustów

Pożyczka w bitcoinach? Ostrożnie, to może być oszustwo – przestrzega Rzecznik Finansowy, podając przykład nieuczciwej firmy, która pod tym właśnie pretekstem wyłudziła od swych klientów kwoty od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy zł. Jednak kryptowalutowe finansowanie promują nie tylko hochsztaplerzy, ale i oficjalnie działające podmioty. Czy już niebawem bitcoiny pożyczymy także w banku?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Wywiad | Działania csr i esg to nie marketing – to jeden z warunków rozwoju efektywnej gospodarki

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany, mówił
dr hab. Piotr Wachowiak
rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | W nadzwyczajnych warunkach banki skuteczne w działaniu

XXVI edycja rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK tradycyjnie skoncentrowana była na porównaniu wyników osiągniętych przez banki działające na polskim rynku w przeciągu ostatnich dwóch lat, tj. 2019 – 2020. Jednakże zestawienie ze sobą tych konkretnych okresów stanowi pewne wyzwanie i ma dość specyficzny charakter. Przede wszystkim na początku 2020 r. nastąpiła istotna zmiana sytuacji gospodarczej, nie tylko w Polsce, ale w skali całego globu. Powodem był wybuch pandemii koronawirusa COVID-19. Po okresie rozwoju ekonomicznego naszego kraju, jaki miał miejsce w poprzednich latach, kryzys epidemiczny, wymuszający nałożenie istotnych restrykcji w życiu społecznym i gospodarczym, odcisnął swoje piętno właściwie na każdej branży, mając istotny wpływ również na działalność samych banków, jak i ich klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Praca Zdalna | Nie odejdzie wraz z pandemią

Praca zdalna nie jest nowością, jednak do niedawna wiele instytucji podchodziło sceptycznie do takiej formy wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników. Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa w wielu branżach stała się ona koniecznością, a wszystko wskazuje na to, że niektórzy zatrudnieni nie powrócą do biur nawet po opanowaniu kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Przyszłość Oddziałów | Czy oddziały przetrwają, a jeśli tak, to jakie?

Na naszych oczach zmienia się sposób korzystania z usług finansowych, a pandemia dodatkowo przyspieszyła migrację do kanałów cyfrowych, niemniej oczekiwania klientów banków pozostają takie same. Chcą oni bezpiecznie przechowywać oszczędności, wygodnie płacić i finansować swoje potrzeby na korzystnych warunkach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej

Banki w Europie Środkowo-Wschodniej robią postępy w cyfryzacji modeli biznesowych, ale tempo transformacji jest zróżnicowane zarówno w poszczególnych krajach, jak i samych instytucjach finansowych. Liderami przekształceń są instytucje w Polsce i Czechach, rozwijając się szybciej niż banki w wielu krajach Europy Zachodniej. Jednak wnioski z raportu S&P Global Ratings „Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej” są jednoznaczne – banki muszą nadal intensywnie inwestować w swoje zdolności cyfrowe, aby pozostać konkurencyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3