Bankowość i Finanse | Legislacja | Istotne i ważne orzeczenie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kwietniowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i niedawna uchwała w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wnoszą istotną wartość dodaną do aktualnego obrazu judykatury w sprawach dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Dr Tadeusz Białek
wiceprezes Związku Banków Polskich

W ocenie ZBP i środowiska bankowego orzeczenia te racjonalizują nadmierne oczekiwania strony kredytobiorców, przypominając pewne fundamentalne zasady funkcjonowania rynku finansowego, także w jego konsumenckim segmencie.

Cel – utrzymanie umowy

Wyrok TSUE wskazał na zasadniczy cel, jaki przyświecał twórcom dyrektywy nr 93/13, a którym jest utrzymanie umowy po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych. W uzasadnieniu wyroku z 29 kwietnia br. unijny trybunał w sposób jednoznaczny i literalny stwierdził, że doprowadzenie do upadku umowy nie było zamysłem twórców tejże dyrektywy, w szczególności nie jest to sankcja wynikająca z jej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK