BANK 2018/10

Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
BANK 2018/10

Redaktor Naczelny: Bancassurance w nowej odsłonie

Obowiązująca od tego miesiąca dyrektywa IDD, dotycząca zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, może być zbawieniem dla klientów i ogromnym kłopotem dla ubezpieczycieli. Z jednej strony zrównuje prawa klientów kupujących polisy w dowolnym kanale dystrybucji do rzetelnej i pełnej informacji o „kruczkach prawnych”. Z drugiej – kładzie nacisk na rolę doradcy sprzedażowego, który musi informować o prawdziwych kosztach polisy i jej wszelkich prawnych (czytaj finansowych) ograniczeniach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Kronika – październik 2018

WYDARZENIA: Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawie autorskim, nazywaną przez jej przeciwników „ACTA 2.0”. Stosunkiem 438 głosów „za” do 226 głosów „przeciw” europosłowie przegłosowali inicjatywę, która – z uwagi na kontrowersje związane z artykułami 11. i 13. – 5 lipca została przez Parlament Europejski odrzucona. Po tym głosowaniu państwa członkowskie muszą liczyć się z wizją wcielenia w życie nowych zasad. Decydujące głosowanie nastąpi w styczniu 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Usługi potencjalnym motorem dalszej ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki

Przez ostatnie dwie dekady polska gospodarka otwierała się na świat. Umiędzynarodowianie gospodarki było jednym z procesów, który pozwolił zmniejszyć dystans w osiąganym dochodzie w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi. Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorców nie ograniczała się jednak tylko do towarów i w coraz większym stopniu dotyczyła również usług. Chociaż eksport usług stanowi obecnie zaledwie około 20% ogółu sprzedaży zagranicznej, to jego rola znacząco wzrosła w ostatnich latach. Można oczekiwać, że właśnie usługi, w szczególności wysoko wyspecjalizowane, będą motorem napędowym dalszej ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki i dzięki nim eksport będzie w coraz większym stopniu wynikiem konkurencji jakościowej, a nie konkurencji cenowo-płacowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Cyfrowa transformacja dopiero nabiera tempa

Przez ostatnią dekadę polski sektor bankowy w pełni zasłużenie uchodził za lidera cyfrowej transformacji zarówno w skali europejskiej, jak również globalnej. Czy w dobie fintechów, sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy utrzymanie tej przewagi jest w dalszym ciągu realne? Jakie czynniki wciąż stanowią o przewadze rodzimych instytucji finansowych nad nowatorskimi podmiotami z branży IT, a gdzie powinniśmy się doszukiwać głównych barier dalszego rozwoju? Tych pytań, kluczowych dla przyszłości całej gospodarki, nie mogło zabraknąć podczas tegorocznej, dwudziestej ósmej już edycji Forum Ekonomicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Pracowity i oszczędny, ale finansowo wciąż skromny

Nieco ponad 1900 zł (ok. 470 euro) wynosi średni miesięczny budżet studenta w Polsce – jest jednym z najniższych w Europie. Na drugim biegunie są młodzi Szwajcarzy i Islandczycy z miesięcznymi przychodami przekraczającymi równowartość 9000 zł (ponad 2000 euro). Polski student nie unika jednak pracy – aż 54% zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za nią, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za żakami z Austrii i Estonii. Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu „Portfel Studenta”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Umowy BIT intra-UE pod lupą Komisji Europejskiej

Przez wiele lat toczyła się w Unii Europejskiej dyskusja na temat tego, czy bilateralne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zawarte między państwami członkowskimi Unii dają się pogodzić z systemem prawa unijnego. Wydaje się, że ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, a co za tym idzie wzmocnienie stanowiska Komisji Europejskiej jasno pokazują, że sprawa staje się jednoznaczna i z BIT-ami będzie się trzeba wśród kolegów z UE pożegnać.

CZYTAJ WIĘCEJ
reka z myszką komputerową, wyswietlona kłódka i ikonografiki
BANK 2018/10

Rynek Finansowy: Płynny manewr

Po wprowadzeniu RODO rynek bankowy nie przeszedł rewolucji ani poważniejszych zmian, które byłyby odczuwalne dla klientów. Prawdopodobnie dlatego, że z uwagi na swoją specyfikę jest on mocno regulowany. Bezpieczeństwo danych klientów, przekazywanie informacji instytucjom, takim jak BIK, od lat wymaga od sektora odpowiednich procedur zabezpieczających poprawność przetwarzania danych na każdym z etapów ich procesowania – i to zarówno od strony formalnoprawnej, jak i informatycznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: IDD: rewolucja stała się faktem

Początek tegorocznej jesieni to czas przełomowy dla całego rynku ubezpieczeń, nie wyłączając segmentu bancassurance. Od 1 października br. wszystkie państwa Wspólnoty oraz funkcjonujące na ich terenie instytucje finansowe powinny być dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy nr 2016/97/WE o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Implementacja tej dyrektywy do polskiego systemu prawnego stanowi rewolucję na miarę uchwalenia 23 maja 2003 r. pierwszej w dziejach Polski ustawy kompleksowo regulującej obszar sprzedaży polis przez pośredników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: Polisa z UFK to umowa mieszana

Roszczenia klientów zakładów ubezpieczeń o zwrot opłat pobranych tytułem wykupu polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym podlegają przedawnieniu na zasadach ogólnych, na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 819 § 1 k.c., przewidujący trzyletni okres przedawnienia dla roszczeń z umowy ubezpieczenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w trzech jednobrzmiących uchwałach, podjętych 10 sierpnia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: Bancassurance w świecie cyfrowych ekosystemów

Globalne megatrendy – szczególnie cyfryzacja i powszechność urządzeń mobilnych – i związane z tym wyśrubowane oczekiwania użytkowników mocno wpływają na sektor bankowy. Banki konkurują nie tylko ze sobą, ale również z fintechami i ekosystemami dużych graczy, jak Amazon, które obejmują także obsługę finansową. Z tych powodów eksperci firmy doradztwa strategicznego McKinsey szacują, że na świecie do 2025 r. Return on Equity (RoE) banków spadnie średnio aż o 4 pkt. proc., a w najbardziej narażonych, np. skupionych na klientach detalicznych, spadki mogą sięgnąć kilkunastu procent – chyba że te instytucje skutecznie wdrożą strategie cyfryzacji; wtedy obecny poziom RoE mógłby zostać utrzymany.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: Z polisą na szlaku

Alarmujące doniesienia z różnych stron świata o Polakach koczujących na odległych lotniskach i apele o finansowe wsparcie dla turystów, dla których zabrakło środków na leczenie w zagranicznych szpitalach stały się już niechlubną tradycją sezonu urlopowego. Większości z tych kłopotów można by bez problemu uniknąć, gdyby uczestnicy wyjazdów, w szczególności zagranicznych, dysponowali należytą wiedzą w zakresie ubezpieczania ryzyk towarzyszących wakacyjnym podróżom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale wciąż bardzo wysoki

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kw. pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyło 400 mld zł, a rozmiar akcji kredytowej w pierwszym półroczu to najlepszy wynik banków w tym segmencie od 7 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Bank i Klient: Warto Bezgotówkowo Rusza druga odsłona kampanii promującej e-płatności

Osiemnaście miesięcy temu kasy aż 90% polskich urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich przyjmowały zapłatę jedynie gotówką. Obecnie terminale funkcjonują w 1590 jednostkach administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, co stanowi dwie trzecie całego sektora. Przez niespełna pół roku dokonano za ich pośrednictwem ponad 900 tys. płatności na kwotę przeszło 114 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Wydarzenia: IBM-think Warsaw 2018

Globalny koncern zaprezentował 18 września br. najważniejsze – zdaniem jego analityków – trendy technologiczne na najbliższe 5 lat. Zaliczył do nich: blockchain, kotwice kryptograficzne do ochrony praw autorskich, kodowanie oparte na algebrze krat przeciwko hakerom, mikroskopijne systemy sztucznej inteligencji (AI) do ochrony mórz, opracowanie wzorców zachowań dla systemów AI oraz wejście komputerów kwantowych do gospodarczego mainstreamu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2