Bank i Klient: Stała stopa nie jest dobra na wszystko

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Upowszechnienie kredytów hipotecznych o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej oraz wprowadzenie nieznanego na polskim rynku mechanizmu "klucz za dług" przewiduje projekt nowelizacji Rekomendacji S ogłoszony niedawno przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Karol Jerzy Mórawski

W zamyśle regulatora nowe rozwiązania powinny zabezpieczyć klientów przed ryzykiem niespodziewanych wahań stóp procentowych. Optymizm ten jedynie w umiarkowanym stopniu podzielają eksperci. – Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej są kosztowne, czego konsekwencją jest wzrost cen kredytu i utrudnienie dostępu do finansowania hipotecznego – przestrzega mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Jerzy Bańka

Bezpośrednią przesłanką dla najnowszej inicjatywy KNF jest utrzymujący się przez trzeci już rok, rekordowo niski poziom stóp procentowych. Konsekwencją ewentualnej zmiany polityki RPP w tym obszarze będzie najpewniej wzrost wysokości rat spłacanych przez kredytobiorców mieszkaniowych, co w szczególnym stopniu odczuć mogą osoby, które zaciągały zobowiązania na przestrzeni minionych trzech lat. Dlatego KNF proponuje, aby opcja stałego lub okresowo stałego oprocentowania kredytów zabezpieczonych hipotecznie dostępna była nie tylko dla nowych klientów sektora finansowego. „Znowelizowana Rekomendacja S wskazuje, że bank powinien umożliwić klientowi zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową – dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej rekomendacji” – czytamy we wstępie do projektu przedstawionego przez nadzór. Prezentacja powyższych założeń zbiegła się w czasie z decyzją PKO Banku Polskiego odnośnie wprowadzenia do oferty kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej. Największy polski bank gwarantuje klientom wybierającym tę ofertę niezmienną wysokość raty kredytu przez okres pięciu lat od chwili zaciągnięcia zobowiązania. Nie jest to bynajmniej pierwsza polska instytucja finansowa oferująca kredyty z czasowo zagwarantowaną kwotą rat, analogiczne produkty już od pewnego czasu oferuje chociażby Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski, jednak wejście w ten segment lidera polskiego rynku bankowego uznać należy za istotną zmianę.

Klucz za dług, czyli opcja dla bogatych

Ustabilizowanie przynajmniej na jakiś czas oprocentowania kredytów hipotecznych to nie jedyna nowość proponowana przez KNF w projekcie nowej rekomendacji. Twórcy dokumentu postulują również wprowadzenie na polski rynek zupełnie nowego produktu w postaci znanego w Stanach Zjednoczonych kredytu z opcją uwolnienia od spłaty zadłużenia w zamian za przekazanie bankowi kredytowanej nieruchomości (określanej jako mechanizm „klucz za dług”). W przeciwieństwie do kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej, które w myśl założeń nadzoru powinny oferować wszystkie banki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI