BANK 2018/06

Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
BANK 2018/06

Redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”: Ranking na stulecie

Tegoroczny XXIII ranking „Największe banki w Polsce” naszego miesięcznika różni się od poprzednich. Rezygnujemy z liczby „50” w nazwie, bo od czasów powstania naszego pierwszego rankingu liczba banków komercyjnych znacząco spadła, a biorąc pod uwagę falę fuzji i przejęć, trudno wyrokować, ile za kilka lat będziemy mieli nad Wisłą tradycyjnych instytucji finansowych…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Rynek finansowy: Niedostatecznie wykorzystany motor wzrostu gospodarczego

Stopa inwestycji w Polsce w latach 1995-2017 oscylowała pomiędzy 18 a 24%. Od 2009 r. pozostaje zbliżona do średniej unijnej, lecz jest systematycznie niższa niż w krajach regionu, np. w Czechach. Częściowym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest struktura sektorowa polskiej gospodarki. To jednak nie wszystko. Na tle europejskim niskie są w Polsce inwestycje w tzw. produkty własności intelektualnej, które są niezbędne do budowy innowacyjnej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Dobre czasy dla banków

Wynik finansowy netto sektora bankowego był w 2017 r. niższy o 1,7% niż rok wcześniej – głosi raport Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe banków w 2017 r.”. Rynek był stabilny, przyczyniło się do tego przyspieszenie wzrostu gospodarki, kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrost nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz relatywnie niski poziom stóp procentowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ustawa przeciwko hakerom

W 2014 r. Polska znalazła się w światowej czołówce wśród krajów o największym współczynniku zagrożenia w sieci. Codziennie atakowanych było pół miliona stron internetowych. Stało się wtedy jasne, że czas stawić czoła cyberprzestępcom. Jako jedne z pierwszych w Polsce pionierski trud stworzenia sektorowego centrum bezpieczeństwa podjęły banki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: KNF kontra… wolność słowa?

Platformy internetowe wykorzystywane do świadczenia nielegalnych usług finansowych zostaną na polecenie nadzoru zablokowane, zaś dostęp regulatora rynku finansowego do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną będzie poddany sądowej kontroli. Takie rozwiązania przewiduje projekt Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje właśnie rząd.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Długów odpuszczenie po nowemu

„Chociaż z Ciebie facet w dechę, nie dostaniesz nic na krechę” – takie przestrogi dla klientów wydatnie nadużywających instytucji kredytu kupieckiego nietrudno dostrzec w niejednym osiedlowym sklepie. Uchwalona w kwietniu br. przez Sejm nowelizacja zasad przedawnienia roszczeń nada temu hasłu całkiem nowy sens. Wbrew intencjom deklarowanym przez autorów zmian, mogą one okazać się szczególnie dotkliwe dla przeciętnych zjadaczy chleba.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Kompleksowe źródło wiedzy o zagrożeniach

Skuteczna weryfikacja kontrahentów i klientów, a także jak najpełniejsza ochrona przed przestępczymi zakusami – oto podstawowe i konieczne warunki bezpiecznego funkcjonowania na rynku finansowym. Obydwa te cele osiągnąć można wyłącznie dzięki dostępowi do jak najszerszych zasobów informacji gospodarczej, obejmujących dane z całego sektora, a w niektórych przypadkach również z innych branż bądź nawet z zasobów administracji publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: eVoting – KDPW pracuje nad nową usługą dla rynku kapitałowego

Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology – DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy dotyczący wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych jej grupy kapitałowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3