Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Długów odpuszczenie po nowemu

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Długów odpuszczenie po nowemu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Chociaż z Ciebie facet w dechę, nie dostaniesz nic na krechę" - takie przestrogi dla klientów wydatnie nadużywających instytucji kredytu kupieckiego nietrudno dostrzec w niejednym osiedlowym sklepie. Uchwalona w kwietniu br. przez Sejm nowelizacja zasad przedawnienia roszczeń nada temu hasłu całkiem nowy sens. Wbrew intencjom deklarowanym przez autorów zmian, mogą one okazać się szczególnie dotkliwe dla przeciętnych zjadaczy chleba.

Karol Czajka

Dokument przewiduje istotne zmiany w czterech aktach prawnych: kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nie zawsze krótszy czas na skuteczną windykację

Korekty objęły m.in. okresy przedawnienia, skracając podstawowy termin z dziesięciu do sześciu lat. W opinii resortu sprawiedliwości, który zainicjował i prowadził prace nad nowymi regulacjami, rozwiązanie takie powinno zmobilizować wierzycieli do szybszego dochodzenia roszczeń, co przełoży się pozytywnie na dyscyplinę płatniczą na polskim rynku. Krótszy czas na sądową windykację należności umożliwić ma również skuteczną ochronę domniemanego dłużnika przed bezzasadnym pozwem o spełnione bądź nieistniejące świadczenie. „Istotny argument stanowią tu trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie” – zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Szczególne terminy przedawnienia określane będą po staremu, zmianie ulega natomiast sposób obliczania czasu, po którym składanie pozwu okaże się bezskuteczne. Dotychczas bieg przedawnienia rozpoczynał się z dniem wymagalności roszczenia, obecnie okres ten zostaje wydłużony do ostatniego dnia roku kalendarzowego – analogicznie, jak to ma miejsce w prawie podatkowym. Wyjątkiem od tej reguły pozostaną te zobowiązania, które przedawniają się w czasie krótszym aniżeli dwuletni. „Przyjęcie końca terminu przedawnienia na koniec roku kalendarzowego wydłużałoby bowiem w tych przypadkach ponad potrzebę krótkie terminy przedawnienia wynikające z przepisów szczególnych” – twierdzą twórcy nowych przepisów. Podstawowy, sześcioletni okres znajdzie zastosowanie także i do tych należności, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, z jednym wszakże wyjątkiem. Jeżeli orzeczenie obejmowałoby również świadczenia o charakterze okresowym, których termin wymagalności upływałby po wydaniu wyroku, przedawnienie tychże następować będzie po upływie trzech lat.

Sporym zaskoczeniem jest kolejne już na przestrzeni minionych kilkunastu miesięcy ograniczenie przechowywania danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach biur informacji gospodarczej. Rekordy takie pierwotnie mogły być przetwarzane i udostępniane przez okres dziesięciu lat od daty dokonania wpisu, następnie – w wyniku niedawnej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – skorygowano ten czas również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI