Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ustawa przeciwko hakerom

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ustawa przeciwko hakerom
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2014 r. Polska znalazła się w światowej czołówce wśród krajów o największym współczynniku zagrożenia w sieci. Codziennie atakowanych było pół miliona stron internetowych. Stało się wtedy jasne, że czas stawić czoła cyberprzestępcom. Jako jedne z pierwszych w Polsce pionierski trud stworzenia sektorowego centrum bezpieczeństwa podjęły banki.

Igor Lagenda

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy mają umożliwić stworzenie specjalnego mechanizmu, który zapewni niezakłócone świadczenie usług kluczowych dla państwa i gospodarki przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

„Podjęte działania mają spowodować, że Polska w sposób bardziej skoordynowany będzie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni” – podała kancelaria premiera, wyjaśniając, że przygotowując projekt ustawy, pod uwagę wzięto istniejący system bezpieczeństwa i związane z nim doświadczenia poszczególnych instytucji.

„Stworzono możliwość uwzględnienia w całości systemu sektora prywatnego i związanego z nim potencjału. W projekcie ustawy określono organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (zadania i obowiązki podmiotów do niego wchodzących), sposób sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy oraz tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Siły szybkiego reagowania

Krajowy system cyberbezpieczeństwa będzie obejmował operatorów usług kluczowych (m.in. z sektorów: energetycznego, transportowego, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę, zdrowotnego), dostawców usług cyfrowych, zespoły CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team – Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) poziomu krajowego, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (odpowiedzialne za nadzór nad operatorami usług kluczowych) oraz pojedynczy punkt kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa, służący do komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej.

Projekt ustawy zawiera zasady wskazywania operatorów usług kluczowych i określa ich obowiązki. Dotyczą one wdrożenia efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego m.in. zarządzanie ryzykiem, stosowanie skutecznych zabezpieczeń systemów informacyjnych, procedur i mechanizmów zgłaszania oraz postępowania z incydentami czy organizacji struktur na poziomie operatora. Operator usługi kluczowej ma również zapewnić przeprowadzenie co najmniej raz na dwa lata audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej. Na poziomie operatorów usług kluczowych powołane zostaną również osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Minister właściwy ds. informatyzacji będzie monitorował wdrażanie strategii cyberbezpieczeństwa oraz prowadził wykaz operatorów usług kluczowych i politykę informacyjną dotyczącą krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ma też realizować obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji unijnych oraz prowadzić pojedynczy punkt kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa.

Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wejdą podmioty publiczne, które będą zobowiązane do obsługi incydentów (pozostawiono im swobodę wyboru sposobu realizacji obowiązku). Rozwiązanie to uwzględnia istniejące, ale też ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI