Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: eVoting – KDPW pracuje nad nową usługą dla rynku kapitałowego

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: eVoting – KDPW pracuje nad nową usługą dla rynku kapitałowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology - DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy dotyczący wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych jej grupy kapitałowej.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz w ramach oceny eksperckiej ustalono, że do pilotażowej implementacji wybrany zostanie proces biznesowy związany z głosowaniem korespondencyjnym (zdalnym) na walnych zgromadzeniach.

Krajowy Depozyt uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Realizacja całego procesu odbywa się poprzez dedykowaną na stronie internetowej KDPW aplikację do obsługi WZ, której eksploatacja odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, przeprowadzanego cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy bierze udział zaledwie 3,5% inwestorów indywidualnych. Od lat wśród głównych powodów, dla których tak rzadko są oni aktywnymi uczestnikami WZA, wymieniane są: brak czasu, koszty dojazdu, czy brak możliwości głosowania online. Rozwiązanie, nad którym pracuje KDPW, likwiduje praktycznie wszystkie te bariery.

System eVoting zapewni KDPW oraz pozostałym uczestnikom ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI