bank.2013.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2013 r.)

  • Art banking. w czasach kryzysu to prawdziwa sztuka. Można na niej zarobić, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Polski rynek sztuki - choć płytki - powoli nabiera rozpędu. Polacy mimo wzrostu zamożności wciąż jednak nie traktują art bankingu jako alternatywnej formy inwestycji.
  • Rodzina na swoim versus Mieszkanie dla młodych.

BANK 2013/04

BANK 2013/04

Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Porozumienie w sprawie pomocy dla Cypru, zawarte 25 marca, daje podstawy do ustabilizowania sytuacji na rynkach finansowych. Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili, że rząd w Nikozji otrzyma 10 mld euro pomocy finansowej. Porozumienie zakłada nałożenie jednorazowego podatku w wysokości 20 proc. od depozytów powyżej 100 tys. euro w Bank of Cyprus (w największym stopniu zagrożony bankructwem) oraz w wysokości 4 proc. w pozostałych bankach. Lokaty poniżej 100 tys. euro nie będą opodatkowane. O sytuacji na Cyprze piszemy na str. 64-65

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/04

Rynek finansowy: Prostota jest cnotą

Dość rzadko poruszany jest temat perspektyw rozwoju zorganizowanego rynku na kontrakty terminowe i jego wpływu na stopę procentową w Polsce, tymczasem te korelacje są bardzo wyraźne. Rynek finansowy w Polsce rozwija się dynamiczne od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Nasz system bankowy należy do najbardziej bezpiecznych w tym regionie Europy, a polski złoty stał się rozpoznawalną walutą na rynku FX.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/04

Prezentacja: Przedsiębiorca oczami baz BIK

Zorganizowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” z udziałem Prezydenta, przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych, potwierdził o duże zainteresowanie w budowaniu konkurencyjności firm i ich funkcjonowaniu. Jak pod kreślano podczas Forum1, przedsiębiorcy z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowią 99,8 proc. z ok. 1,7 mln aktywnych firm, wytwarzają 50 proc. PKB P olski oraz zapewniają pracę dla ok. 6 mln osób (67 proc. ogółu zatrudnionych).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/04

Zagranica: Szok na Wyspie Afrodyty

bank.2013.04.foto.064.250x16 marca 2013 r. pozostanie w pamięci Europejczyków jako dzień absolutnej nowości w historii bankowości strefy euro i całej Unii. Cypr stanowi raptem 0,2 proc. gospodarki strefy euro, a jednak konsekwencje finansowe jego zadłużenia i postanowień instytucji europejskich, które miały wyspiarskiemu państwu ulżyć, odczuł i będzie odczuwał cały kontynent. Rzecz bez precedensu – narzucony z zewnątrz pomysł opodatkowania wszystkich krajowych depozytów bankowych wywołał szok również daleko poza granicami Unii.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/04

Zagranica: Banki w Europie: lepiej, ale nie całkiem dobrze

bank.2013.04.foto.066.150xMiędzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował w marcu szczegółowy raport na temat stanu europejskich banków. Jesteśmy daleko od dramatycznej konstatacji szefowej MFW Christine Lagarde, która w sierpniu 2011 r. wzywała banki Unii do natychmiastowej rekapitalizacji, oszacowanej wówczas na 200 mld euro. Od tamtej pory banki wzmocniły swoje fundusze własne, poprawił się ich dostęp do finansowania, a kraje, jak Włochy i Hiszpania, wprowadzają w życie drastyczne reformy, by poprawić stan kont publicznych. Wszystko to przyznaje MFW, ale jego zdaniem to za mało.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/04

Technologie: Skokowy wzrost liczby użytkowników PayByNet

bank.2013.04.foto.072.250xDzięki uruchomieniu w styczniu 2013 r. usługi szybkich przelewów internetowych PayByNet w Banku Pekao i w Invest-Banku, liczba klientów mających dostęp do tego systemu osiągnęła 5 mln. Obecnie za pomocą P ayByNet można płacić w około 600 e-sklepach i ponad 200 e-urzędach w całej P olsce. Operatorem usługi PayByNet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Jest to dziś jedyna dostępna na rynku usługa w swojej kategorii, która umożliwia wykonywanie przelewów prost o z konta kupującego na konto sprzedającego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2