Prezentacja: Banki wobec wyzwań sieci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z dr. Bogusławem Półtorakiem, redaktorem naczelnym Grupy Bankier.pl rozmawia Grzegorz Brudziński

Ubiegły rok był kolejnym z rzędu z rekordowym zyskiem netto dla sektora bankowego. Jednak wolumeny w poszczególnych obszarach biznesowych wyraźnie tracą rozmach. To jest tylko reakcja na spadek dynamiki PKB czy też sygnał, że rynek ociera się o sufit?

– Rekordowe zyski są efektem wcześniejszych działań naprawczych i restrukturyzacji, które były reakcją na skutki globalnego kryzysu finansowego sprzed czterech lat. Ubiegłoroczna wysoka efektywność banków wynikała przede wszystkim z minimalizowania kosztów ryzyka. Można powiedzieć, że większość banków działających na polskim rynku zastosowała strategię konserwatywną. Skupienie się na najbardziej efektywnych liniach biznesowych dało w krótkim terminie imponujące zyski. Może to zachęcać do kontynuowania tej strategii w kolejnych latach, ale niekoniecznie z tak spektakularnymi wynikami.

Duża awersja do ryzyka i koncentracja na procesach wewnętrznych mogą jednak w przyszłości położyć się cieniem na dalszym rozwoju sektora i wręcz do obniżenia sufitu. Zjawisko takie sprzyjałoby dalszemu zamrażaniu bardziej ofensywnych działań rynkowych. Co gorsza, dalszemu usztywnianiu mogłyby ulec relacje między klientami a bankami. Najgorsze zaś, co może się zdarzyć, to przedłużający się efekt niepewności. Stan zawieszenia już jest widoczny chociażby na rynku mieszkaniowym. Regres jest ewidentny i nie chodzi tylko o mniejszy portfel kredytowy. Słabnące zainteresowanie klientów współpracą z bankami czy korzystaniem z usług bankowych może być powodowane strachem przed przyszłością.

Gdzie nasz sektor bankowy może przełamać bariery wzrostu? Czy potrzebny jest nowy model bankowości w Polsce? 63 www.aleBank.pl

– Polski sektor bankowy pod względem strukturalnym funkcjonuje jak typowy model bankowości uniwersalnej. Analiza struktury aktywów i pasywów wskazuje jednak, że mamy do czynienia ze znaczną dychotomią możliwości i oczekiwań. Z jednej strony są długoterminowe aktywa hipoteczne, wiążące kapitał na wiele lat, z drugiej zaś – kilkumiesięczne depozyty. Samo w sobie nie jest to jeszcze najgorsze, bo źródła finansowania w formie osadu depozytowego są dość stabilne w zakresie wolumenu. W czasach awersji do ryzyka oszczędności w bankach wręcz rosną. Kłopot w tym, że w obecnych warunkach gospodarczych trudno zapewnić ciągłość warunków takich źródeł finansowania. Poszukiwanie źródeł zewnętrznych zasileń kapitał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI