Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Porozumienie w sprawie pomocy dla Cypru, zawarte 25 marca, daje podstawy do ustabilizowania sytuacji na rynkach finansowych. Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili, że rząd w Nikozji otrzyma 10 mld euro pomocy finansowej. Porozumienie zakłada nałożenie jednorazowego podatku w wysokości 20 proc. od depozytów powyżej 100 tys. euro w Bank of Cyprus (w największym stopniu zagrożony bankructwem) oraz w wysokości 4 proc. w pozostałych bankach. Lokaty poniżej 100 tys. euro nie będą opodatkowane. O sytuacji na Cyprze piszemy na str. 64-65

Rada Polityki Pieniężnej już po raz piąty obniżyła stopy procentowe, tym razem o 0,5 pkt. proc. Łącznie w całej serii stopy NBP spadły już o 1,5 pkt. proc. To oczywiście przekłada się na poziom stawki WIBOR i oprocentowanie kredytów hipotecznych. Stawka WIBOR 3M to już tylko 3,71 proc. W połączeniu z marżą, która obecnie wynosi przeciętnie 1,49 proc. daje ona oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych na poziomie 5,20 proc. Jeszcze 6 miesięcy temu przeciętne oprocentowanie wynosiło 6,49 proc.

W lutym bezrobocie w Polsce wzrosło do 14,4 proc., zaś liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 2,337 mln osób. Jednocześnie o 0,8 proc. spadła w lutym sprzedaż detaliczna. Najwyższe bezrobocie w dalszym ciągu utrzymuje się w województwie warmińsko- -mazurskim (22,5 proc.), zachodniopomorskim (19,3 proc.) i kujawsko-pomorskim (19,1 proc.). Najniższe jest zaś w Wielkopolsce (10,9 proc.) i na Mazowszu (11,6 proc.)

Na koniec stycznia 2013 r. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 814 mld zł. W porównaniu z końcem grudnia wzrosło o 20,55 mld zł, czyli o 2,6 proc., a w całym ubiegłym roku o 2,9 proc. Zadłużenie krajowe na koniec stycznia wyniosło 553,2 mld zł i wzrosło w skali miesiąca o 10 mld zł. O 10,2 mld zł wzrosło z kolei zadłużenie zagraniczne – w styczniu wyniosło on 261,1 mld zł. Około 68 proc. zadłużenia Skarbu Państwa stanowi nominowane w złotych, a około 23 proc. nominowane w euro. Spośród zagranicznych walut, w jakich jesteśmy zadłużeni, dominuje euro – 71 proc.

UCaaS to rozwiązanie ujednoliconej komunikacji oferujące kompletne portfolio usług telekomunikacyjnych w modelu cloud. Wprowadzone w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji jest pierwszym tego typu projektem ICT w sektorze publicznym. Wdrożenie trwało zaledwie miesiąc. Ujednolicona platforma komunikacji „w chmurze” oferuje wiele funkcjonalności – od połączeń głosowych do telekonferencyjnych i wideokonferencyjnych w trybie HD bezpośrednio z poziomu terminala wideo, a także zapowiedzi głosowych (IVR).

PRODUKTY

Credit Agricole zaproponował rolnikom konto AGRICOLE z prostą tabelą opłat. Bank prowadzi je bezpłatnie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI