Rynek finansowy: Polityka stabilizacji finansowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wraz z nadejściem kryzysu finansowego przywódcy największych św iatowych gospodarek wespół z przedstawicielami sektora bankowości i finansów podjęli wiele decyzji w zakresie usprawnienia mechanizmów utrzymania stabilizacji finansowej.

Paweł Kułak, Piotr Rosiak

Dotyczyło to także przyjęcia rozwiązań prawnych i finansowych mających usprawnić efektywne rozwiązywanie potencjalnych problemów instytucji finansowych i państw.

W 2009 r. został powołany do życia Związek Stabilizacji Finansowej (Financial Stability Board), który jest sukcesorem założonego przez ministrów finansów oraz szefów banków centralnych państw G-7, Forum Stabilizacji Finansowej. W wyniku przekształcenia Forum Stabilizacji Finansowej w Związek Stabilizacji Finansowej, zostało m.in. poszerzone grono uczestniczących w nim podmiotów o pozostałe państwa grupy G-20. Związek Stabilizacji Finansowej ma za zadanie przygotowywanie wytycznych i rozwiązań, które mają zapobiec m.in. zapaści finansowej instytucji finansowych i skarbów państwa uczestników związku.

Corocznie Związek Stabilizacji Finansowej publikuje wiele analiz oraz sporządzonych na ich podstawie wytycznych oraz porad dotyczących utrzymania stabilnego poziomu sektora finansowego w poszczególnych państwach członkowskich. W ostatnim czasie Związek Stabilizacji Finansowej opublikował bardzo istotne wytyczne odnośnie planów restrukturyzacyjnych banków (tzw. resolution and recovery plans), m.in. postępowania naprawczego banków borykających się z problemami finansowymi. Pomimo doniosłych celów przyświecających działalności związku, należy zauważyć, iż to w gestii państw członkowskich leży, czy wytyczne i rozwiązania proponowane przez związek zostaną implementowane do porządków prawnych państw grupy G-20.

Rozwiązania europejskie

W obliczu kryzysu finansowego UE podjęła się wypracowania kompleksowych mechanizmów stabilizacji finansowej, przede wszystkim wobec państw strefy euro, które coraz częściej mają problemy z obsługą własnego zadłużenia (np. Portugalia, Grecja, Irlandia). W tym celu, powołano do życia trzy instytucje implementujące mechanizmy pozwalające na ustabilizowanie finansów, tj.:

(a) Europejski Instrument Stabilizacji Finansowej,

(b) Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej, oraz

(c) Europejski Mechanizm Stabilizacji.

Europejski Instrument Stabilizacji Finansowej (European Financial Stability Facility) został utworzony w 2010 r. przez państwa członkowskie strefy euro. Jego mechanizm jest oparty na udzielaniu ratunkowego wsparcia finansowego (udzielania finansowania, rekapitalizacji banków) na rzecz państw wchodzących w skład strefy euro, którego źródło pochodzi z emisji instrumentów dłużnych na rynkach kapitałowych, które są gwarantowane przez państwa członkowskie strefy euro proporcjonalnie do ich partycypacji w kapitale Europejskiego Banku Centralnego.

Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (European Financial Stability Mechanism) został utworzony w 2010 r. Jego mechanizm jest oparty na udzielaniu ratunkowego finansowania ze środków pochodzących z emisji papierów dłużnych na rynkach kapitałowych, których zabezpieczenie stanowi budżet Unii Europejskiej (czyli środki pochodzące od wszystkich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI