BANK 2009/11

BANK 2009/11

Loża komentatorów: Jaki wpływ na finansowanie deficytu budżetowego będą miały dochody z prywatyzacji w przyszłym roku?

kluza.krzysztof.01.100xKrzysztof Kluza

adiunkt SGH oraz dyrektor Banku BGK

Plan prywatyzacji przewiduje 12 mld zł przychodów w 2009 r. oraz 25 mld zł w 2010 r. Choć w tym roku nie uda się go zrealizować, to wyraźnie wyższe wpływy do budżetu z dywidend (szczególnie za sprawą PZU), a także ze sprzedaży praw poboru akcji PKO BP załagodzą ten problem. Na 2010 r. projekt ustawy budżetowej przewiduje ok. 52 mld zł deficytu budżetu centralnego i ok. 15 mld zł w przypadku środków europejskich. Do tego dochodzi miliard zł ujemnego salda prefinansowania oraz 23 mld zł ubytku środków z powodu przekazywania składek do OFE (od kilku już lat wykazywanych kreatywnie po stronie rozchodów, a nie wydatków).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/11

Ludzie i pieniądze: Departament kadr

bartkiewicz.brunon.01.100xBrunon Bartkiewicz

Prezes ING Banku Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do centrali Grupy ING. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Z ING jest związany od początku lat 90. ub. w. W 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Banku Śląskiego. W kwietniu 1992 r. został członkiem zarządu Banku Śląskiego, a w dwa lata później (marzec 1994 r.) objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. W maju 1995 r. został prezesem zarządu Banku Śląskiego. Kierował nim do czerwca 2000 r., kiedy to, na kolejne cztery lata, objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu internetowego banku ING Direct NV. Do jego obowiązków należało zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym, a także nadzorowanie spółek ING Direct we Włoszech oraz Austrii. W 2004 r. ponownie został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2