Prezentacje: Nowoczesny monitoring zabezpieczeń hipotecznych. Nowa funkcjonalność AMRON

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

golebiowska.agnieszka.03.100xZ systemu AMRON korzystają przede wszystkim banki. We współpracy z nimi stworzono nowe funkcje systemu - ułatwiające codzienną pracę oraz umożliwiające najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych informacji.

Nowością jest przygotowywana przez Centrum AMRON ulepszona „baza wewnętrzna” – powalająca na wszechstronne monitorowanie zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych. Ta funkcja stanowić będzie indywidualną, niedostępną dla innych użytkowników systemu, przestrzeń na platformie AMRON. I zostanie przystosowana do przetwarzania wprowadzonych przez bank danych dotyczących wierzytelności oraz nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wykorzystując zgromadzone tam dane oraz funkcje analityczne, „baza wewnętrzna” pozwoli na stworzenie wielu szczegółowych raportów sprawozdawczych o jakości portfela kredytów zabezpieczanych hipotecznie.

Użyteczne narzędzie

Projektując „bazę wewnętrzną”, zespół AMRON skupił się przede wszystkim nad stworzeniem efektywnego narzędzia umożliwiającego wywiązywanie się banków z wymogów Rekomendacji S, która stanowi ramy dla poprawnej identyfikacji, zarządzania i nadzoru nad ryzykiem wierzytelności hipotecznych. Wśród dziedzin, których rekomendacja dotyczy, najważniejsze miejsce zajmuje zabezpieczenie wierzytelności, którym zazwyczaj jest nieruchomość. Nadzorca wskazuje na wymóg analizy ryzyka związanego z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie (Rekomendacja 13) oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej wartości zabezpieczenia w całym okresie trwania umowy – poprzez regularne monitorowanie wskaźnika LtV przy uwzględnieniu zmian warunków rynkowych (Rekomendacja 14).

Banki zobowiązane zostały do monitorowania, aktualizacji i okresowej weryfikacji wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności hipotecznych – za pomocą odpowiednich procedur i narzędzi (Rekomendacja 15). Chodzi tutaj również o weryfikację i aktualizację parametrów i założeń przyjętych przez rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego przy wycenie wartości nieruchomości. Jednakże to bank, a nie rzeczoznawca, ponosi odpowiedzialność za jakość portfela kredytowego – również w kontekście wysokości wskaźnika LtV. Rekomendacja 16 podkreśla konieczność ciągłego monitorowania zmian zachodzących na rynku nieruchomości i weryfikacji wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności hipotecznych nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku istotnych zmian zachodzących na tymże rynku, które mogą wpływać na poziom wartości wycenianych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI