Rynek finansowy: Kronik-listopad 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Według Ministerstwa Finansów deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 r. wyniesie 83,8 mld zł, czyli 6,3 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 676,5 mld zł, czyli do 51,2 proc. PKB.
 • GUS podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. ukształtował się na poziomie 46,44 mld zł, co stanowi 3,6 proc. PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 600,8 mld zł, tj. 47,2 proc. PKB.

 • Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu produkcja przemysłowa było niższa jedynie o 1,3 proc. niż we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do sierpnia wzrosła aż o 15 proc. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja przemysłowa we wrześniu była o 2,1 proc. mniejsza niż we wrześniu ubiegłego roku i o 0,9 proc. większa niż w sierpniu.
 • Wydano już 14,4 mld zł na realizację projektów unijnych na lata 2007-2013. Unia Europejska zrefunduje 11,2 mld zł. Do końca tego roku rząd zaplanował wydać 16,8 mld zł. Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro, przy czym środki mogą być rozdysponowane aż do 2015 r.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało, że od początku uruchomienia unijnych programów perspektywy 2007-2013, do 4 października 2009 r. złożono 87,6 tys. wniosków na 198,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 19,7 tys. umów o dofinansowanie na kwotę 74,6 mld zł wydatków kwalifikowanych, z czego dofinansowanie w części UE wyniosło 53,6 mld zł, co stanowi 19,5 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 13,6 mld zł, a w części dofinansowania UE – 10,6 mld zł.
 • PKB Polski w 2009 r. wzrośnie o 1 proc., a w 2010 r. o 2,2 proc. – wynika ze zaktualizowanych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poprzednie szacunki MFW mówiły o spadku PKB w 2009 r. o 0,7 proc. i wzroście o 1,5 proc. w 2010 r. Z raportu „World Economic Oultook” wynika ponadto, że średnioroczna inflacja w Polsce w 2009 r. wyniesie 3,4 proc., a w roku 2010 spadnie do 2,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów bieżących ma w br. wynieść 2,2 proc. PKB, po czym w roku 2010 zwiększy się do 3,1 proc. PKB.

 

PRODUKTY

 • Raiffeisen Bank Polska oferuje swoim klientom aplikację R-Quick. Docenią ją zwłaszcza osoby korzystające z laptopów i modemów GSM do łączenia się z bankiem. R-Quick to system bankowości internetowej Raiffeisen on-line w wersji desktopowej, który nie wymaga dodatkowej aktywacji. Jego instalacja jest bardzo prosta, a do logowania wymagane są te same dane, jak w przypadku systemu bankowości internetowej. Zapewnia klientom możliwość korzystania ze wszystkich jej funkcji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI