BNP Paribas Bank Polska: jest porozumienie ws. zwolnień grupowych, rezerwa sięgnie 41,4 mln zł

BNP Paribas Bank Polska: jest porozumienie ws. zwolnień grupowych, rezerwa sięgnie 41,4 mln zł
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych do 800 pracowników, podał bank. BNP Paribas BP szacuje, że rezerwa na pokrycie kosztów zwolnień wyniesie ok. 41,4 mln zł i obciąży wyniki IV kw. 2020 r.

„18 grudnia 2020 r. sfinalizowane zostały negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w banku i zawarte zostało porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych. Strony Porozumienia ustaliły, iż zwolnienia grupowe przeprowadzone zostaną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. i obejmą nie więcej niż 800 pracowników banku” – czytamy w komunikacie.

Co uzgodniły strony?

Strony uzgodniły także m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programie dobrowolnych odejść oraz świadczenia, które będą przysługiwały pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi, w tym: odprawy, dodatkowe odszkodowania, opiekę medyczną oraz program outplacement, podano także.

Bank szacuje wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych na ok. 41,4 mln zł. Rezerwa ta obciąży wyniki banku w IV kwartale 2020 r.

Zwolnienia obejmą nie więcej niż 800 pracowników

Pod koniec listopada br. BNP Paribas Bank Polska podał, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą nie więcej niż 800 pracowników zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży, w latach 2021-2023.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska planuje zwolnienia grupowe, pracę straci nie więcej niż 800 osób w latach 2021-2023 >>>

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews