BLIK zaprezentował się w Brukseli

BLIK zaprezentował się w Brukseli
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 października 2022 w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium na temat innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie płatności oferowanych przez BLIK, zorganizowane przez prof. Marka Belkę, posła do PE, Polski Standard Płatności opertora systemu BLIK i Związek Banków Polskich – pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Seminarium nosiło tytuł „Instant payments advantages and challenges” i odbywało się w gościnnych budynkach Parlamentu Europejskiego.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, m.in. przedstawiciele państw członkowskich ze stałych przedstawicielstw, posłowie do PE, doradcy w Parlamencie, a także przedstawiciele branży bankowej oraz sektora płatniczego.

Termin spotkania był nieprzypadkowy, gdyż był dosłownie dzień przed publikacją projektu legislacyjnego dot. płatności natychmiastowych przez Komisję Europejską.

Czytaj także: BLIK bezkonkurencyjny w polskim e-commerce: 324 mln transakcji w III kwartale

BLIK czyli benchmark dla rozwiązań unijnych?

Podczas spotkania prezentacje przedstawili prof. Michał Polasik z UMK oraz Dariusz Mazurkiewicz, prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK, który pokazał zalety modelu biznesowego BLIKA, możliwości wykorzystania go na innych rynkach europejskich oraz jako benchmark dla rozwiązań paneuropejskich.

Ponadto, głos zabrał Eric Ducoulombier, dyrektor wydziału ds. płatności w DG FISMA Komisji Europejskiej.

Zorganizowane wydarzenie było jednym z wielu podejmowanych wspólnie przez BLIK i Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli działań w celu promowania BLIKA jako bardzo dobrego rozwiązania płatniczego, które może mieć zastosowanie w każdym z państw członkowskich i jest rozwiązaniem sui generis europejskim.

Czytaj także: Jak BLIK chce podbić Europę?

Jest to wiodące i innowacyjne rozwiązania płatnicze, zapewniające nie tylko błyskawiczne płatności P2P, ale także będące liderem w rozwiązaniach e-commerce, mogące stanowić benchmark dla ram prawnych w Unii Europejskiej.

BLIK seminarium PE Bruksela
Źródło: ZBP

Nowe regulacje KE ws. płatności natychmiastowych

Odnosząc się do kontekstu organizacji powyższego wydarzenia warto zwrócić uwagę na treść propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, przedstawionej 26 października i dotyczącej płatności natychmiastowych w euro. Celem wniosku jest zapewnienie, aby płatności natychmiastowe w euro były przystępne cenowo, bezpieczne i realizowane bez przeszkód w całej UE.

Wniosek, który zmienia i modernizuje rozporządzenie z 2012 r. w sprawie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), obejmuje cztery wymogi dotyczące płatności natychmiastowych w euro:

– powszechne udostępnienie płatności natychmiastowych w euro, wraz z nałożeniem na unijnych dostawców usług płatniczych, którzy oferują już polecenia przelewu w euro, obowiązku zaoferowania w określonym terminie również ich natychmiastowej wersji;

– zapewnienie przystępności cenowej płatności natychmiastowych w euro, co wiąże się z tym, że dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani do naliczania za płatności natychmiastowe w euro ceny, która nie przekracza ceny naliczanej za tradycyjne przelewy nie-natychmiastowe w tej walucie;

– zwiększenie zaufania do płatności natychmiastowych – dostawcy będą mieć obowiązek sprawdzania zgodności między numerem rachunku bankowego (IBAN) a nazwą beneficjenta podaną przez płatnika w celu ostrzeżenia płatnika – przed dokonaniem płatności – o ewentualnym błędzie lub oszustwie;

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych: czy Polska jest liderem płatności bezgotówkowych?

– usunięcie przeszkód w przetwarzaniu płatności natychmiastowych w euro przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności kontroli względem osób podlegających sankcjom UE za pomocą procedury, zgodnie z którą dostawcy usług płatniczych będą co najmniej raz dziennie weryfikować swoich klientów pod kątem unijnych wykazów sankcji zamiast monitorować pojedynczo wszystkie transakcje.

Z perspektywy polskiej rozczarowujące jest niestety to, że projekt obejmuje jedynie przelewy w euro, a nie w innych walutach. Brak jest chęci budowania jednolitego rynku europejskiego, i ograniczanie go jedynie do strefy euro.

Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.
Źródło: BANK.pl