BLIK w 2021 roku odnotował imponujący wzrost przychodów

BLIK w 2021 roku odnotował imponujący wzrost przychodów
Źródło: BLIK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2021 r. Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK, drugi rok z rzędu zanotował zysk netto. W raportowanym okresie wyniósł on 31,7 mln zł. Przychody spółki wzrosły r/r o 60 proc., osiągając poziom 112,8 mln zł. Wynik operacyjny wzrósł z kolei o ponad 40 proc. do poziomu 38,8 mln zł, poinformował PSP.

W 2021 roku operator BLIKA prowadził zaawansowane działania skierowane zarówno do nowych, jak i dotychczasowych użytkowników. Na koniec grudnia możliwość korzystania z BLIKA miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do 2020 roku.

Skupimy się na rozbudowie płatności contactless, wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych usług, w tym z kategorii „Buy-now-pay-later”

Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki dają powody do zadowolenia, jednak wciąż widzimy ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Naszą uwagę koncentrujemy na poszerzaniu zakresu usług oraz konsekwentnym zwiększaniu liczby aktywnych użytkowników, tak, aby w nadchodzących kwartałach jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku.

Wzrost wolumenu transakcji, który obserwowaliśmy w 2021, ale również na początku tego roku, pozwala nam sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze w realizacji naszych celów – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

– W najbliższym czasie skupimy się na rozbudowie płatności contactless, wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych usług, w tym z kategorii „Buy-now-pay-later”, dalszej edukacji płatniczej rynku w obszarze bezpieczeństwa płatności, a także rozszerzeniu naszej działalności poza granicami Polski.

Będzie to możliwe między innymi dzięki współpracy z bankami, lokalnymi i globalnymi dostawcami płatności oraz dostępnymi na rynku fintechami – dodaje Dariusz Mazurkiewicz.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA
Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. Źródło: PSP

Czytaj także: Europejska Rada ds. Płatności wysoko ocenia rozwiązania płatnicze bankowości cyfrowej polskiego sektora finansowego

BLIK z zyskiem drugi rok z rzędu

W 2021 r. Polski Standard Płatności odnotował znaczny, 60-proc. wzrost przychodów, które wyniosły 112,8 mln zł. Warto dodać, że rok wcześniej spółka osiągnęła w tym zakresie wynik 70,6 mln zł.

Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015‒2021 wyniósł 72 proc. Natomiast koszty operacyjne w 2021 roku osiągnęły poziom 74 mln zł. Na uzyskany wynik wpływ miały głównie koszty usług obcych, co było efektem uruchomienia działań marketingowych ukierunkowanych na wzrost liczby transakcji i pozyskanie użytkowników BLIK.

Wynik operacyjny PSP (EBIT, czyli wynik przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi) w 2021 r. był równy 38,8 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, kosztami finansowymi oraz amortyzacją) wyniosła  42,5 mln zł w 2021 r. wobec  30,5 mln zł w 2020 roku.

W 2021 r. Polski Standard Płatności odnotował znaczny, 60-proc. wzrost przychodów, które wyniosły 112,8 mln zł

Zysk netto PSP w 2021 r. osiągnął poziom 31,7 mln zł, wobec 36 mln zł rok wcześniej. Spadek jest rezultatem jednorazowego rozpoznania aktywa na podatek odroczony.

Czytaj także: Czy BLIKIEM można płacić za granicą?

Dynamiczny wzrost transakcyjności

BLIK jako powszechny system dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Na koniec 2021 roku aktywnie korzystało z niego ponad 10 mln osób.

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku BLIK odnotował 763 mln transakcji, których wartość osiągnęła poziom 103 mld zł (przy 207,5 mld od początku uruchomienia systemu w 2015 roku). W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80 proc. liczby transakcji oraz ok. 82 proc. w odniesieniu do ich wartości.

Gamę rozwiązań oferowanych przez system płatności mobilnych BLIK od czwartego kwartału 2021 r. uzupełniają także płatności zbliżeniowe

Obecnie BLIKIEM można zapłacić w całym polskim Internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Kodem BLIK można realizować płatności w około 830 tys. terminali płatniczych oraz zbliżeniowo w około 1,123 mln, jak również w ponad 21 tys. bankomatów.

Oprócz tego użytkownicy BLIKA mogą przelewać nim pieniądze na numer telefonu, jak również ustawiać płatności cykliczne. Dotychczasową gamę rozwiązań oferowanych przez system płatności mobilnych BLIK od czwartego kwartału 2021 r. uzupełniają także płatności zbliżeniowe. Z usługi mogą korzystać aktualnie klienci 6 banków – Alior Banku, ING Banku, Banku Millennium, mBanku, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Od początku udostępnienia nowej funkcji aktywowało ją już ponad 800 tys. użytkowników.

–  W 2021 r. konsekwentnie kontynuowaliśmy strategię edukowania oraz zachęcania użytkowników do wykonania pierwszej transakcji oraz dalszej lojalizacji w postaci utrwalenia nawyku płacenia BLIKIEM.

Jednocześnie wprowadzenie płatności zbliżeniowych w czwartym kwartale wpłynęło na zmianę naszej komunikacji, która od momentu udostępnienia tej usługi mocniej koncentruje się na kompleksowości BLIKA jako przyjaznego sposobu płacenia.

Prowadzone przez nas działania w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji naszych ambitnych celów transakcyjnych i wpłynęły na rozpoznawalność BLIKAmówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności.

Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności.
Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności. Źródło: PSP

Coraz silniejsza marka płatnicza

W ciągu zeszłego roku Polski Standard Płatności realizował również działania wspierające sprzedaż z kluczowymi firmami z rynku sprzedaży internetowej, które udostępniły BLIKA w swoich sklepach. Ważnym elementem wpływającym na wzrost transakcji BLIKIEM była także kontynuacja współpracy reklamowej z agentami rozliczeniowymi i promowanie tego rozwiązania na ich paywallach.

Platformy, które udostępniają tę metodę płatniczą, notują nie tylko lepsze wyniki, ale również wzrost satysfakcji klientów oraz ich lojalności

– Wzrost nakładów na marketing jest silnie skorelowany z naszym dynamicznym rozwojem. Aktywnie prowadzimy kampanie reklamowe, akcje promocyjne oraz promujemy płatności BLIK na paywallach agentów rozliczeniowych. Nasze dążenia w popularyzowaniu BLIKA mocno wspiera także prowadzona od kilku lat loteria BLIKOMANIA, w którą angażuje się coraz więcej użytkowników.

Nie mamy wątpliwości, że prowadzone przez nas działania przynoszą obopólne korzyści. BLIK, dzięki unikalnemu user experience oraz ogromnej popularności wśród użytkowników, realnie wspiera sprzedawców w e-commerce. Platformy, które udostępniają tę metodę płatniczą, notują nie tylko lepsze wyniki, ale również wzrost satysfakcji klientów oraz ich lojalności – dodaje Monika Król.

Rezultatem prowadzonych kampanii są wysokie parametry w zakresie świadomości marki (spontaniczna 75 proc., wspomagana 97 proc., korzystanie z BLIKA 81 proc.) i bardzo wysokiej skłonności do polecania BLIKA przez użytkowników.

Rozwiązanie uzyskało wysoki wskaźnik NPS na poziomie 58, przy czym średni wynik NPS dla banków to 15.

BLIK jest najsilniejszą marką dla użytkowników bankowości mobilnej i na koniec 2021 roku wyprzedził swoich globalnych konkurentów (indeks POWER BLIKA = 43,6 proc.; VISA – 23,5 proc.; Mastercard – 17,8 proc.; Google Pay – 6,4 proc.).

Czytaj także: Mennica Polska wprowadziła płatności BLIKIEM zbliżeniowym za bilety komunikacji miejskiej

Źródło: Polski Standard Płatności / PSP