BLIK ‒ nowa usługa w Banku Spółdzielczym w Augustowie

BLIK ‒ nowa usługa w Banku Spółdzielczym w Augustowie
Siedziba Banku Spółdzielczego w Augustowie. Źródło: Wikipedia.org.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 6 sierpnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Augustowie (Grupa BPS) uruchomił dla swoich Klientów usługę płatności BLIK w aplikacji mobilnej. Dzięki usłudze BLIK można pobrać gotówkę z bankomatu, dokonać płatności bezgotówkowej oraz zapłacić za zakupy w Internecie, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

BLIK to metoda płatności, dzięki której można łatwo i szybko płacić w sklepie i za zakupy w sieci, a dodatkowo można wpłacać i wypłacać gotówkę.

Można też  natychmiastowo rozliczyć się ze znajomym, używając tylko jego numeru telefonu.

Ponieważ do płatności BLIKIEM nie potrzeba karty płatniczej ani portfela. Wystarczy telefon z dostępem do Internetu i aplikacja banku.

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Wiele możliwości dzięki BLIK

Zakupy z BLIKIEM można robić niemal w każdym sklepie internetowym w Polsce.

Z kolei sklepy stacjonarne przyjmujące te płatności oznaczone są naklejką z logo. Zawsze też można zapytać sprzedawcę czy sklep obsługuje płatności BLIK.

Przelew na telefon BLIK jest idealnym rozwiązaniem do błyskawicznego rozliczania się ze znajomymi. Można to robić natychmiastowo, znając jedynie ich numery telefonów. Nieistotne jest to, w jakim banku ma konto osoba, której przelewamy pieniądze. Nie musi być klientem tego samego banku, co przelewający. Wystarczy, że osoby te mają dostępną funkcję Przelewu na telefon BLIK w swoich aplikacjach bankowych. Przelew dociera w kilkanaście sekund, bez względu na godzinę i dzień tygodnia.

BLIKIEM można również szybko i wygodnie wpłacać pieniądze we wpłatomacie oraz wypłacać w bankomacie. Nie potrzeba do tego karty płatniczej, wystarczy telefon z aplikacją bankową. Wypłaty możliwe są w bankomatach wielu banków.

Więcej informacji można uzyskać u pracowników Banku Spółdzielczego w Augustowie.

100 lat Banku Spółdzielczego w Augustowie

Początki spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy w Augustowie, przypadają na rok 1921.

Inicjatorami założenia banku byli: Karol Dabulewicz ‒ burmistrz, Jan Kolęda, Bronisław Witkowski, Piotr Rółkowski, Julian Zawistowski, Tomasz Zieliński, Zygmunt Warakomski, Ksawery Wojciechowski, Antoni Maciejewski, Aleksander Bajkowski, Jan Krupiński, Aleksander Krzywiński.

Aktualną, do dziś istniejącą nazwę „Bank Spółdzielczy w Augustowie”, zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Suwałkach 12 czerwca 1958 roku. Głównym celem Banku stało się niesienie pomocy i rozwoju w podnoszeniu produkcji rolnej. Ponadto od roku 1958 Bank podlegał Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowych O/Białystok.

W roku 1959 na stanowisko kierownika (później dyrektora, prezesa Zarządu) wybrano Sławomira Wierzbołowicza. Za jego kadencji trwającej do 2003 roku, dokonano połączenia BS Augustów z Bankiem Spółdzielczym w Sztabinie (1999 roku).

W 1973 roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjne sieci BS. Bank prowadził działalność w oparciu o komórkę macierzystą w Augustowie, Odziały w Płaskiej i Nowince oraz Punkty Kasowe w Płaskiej i Gruszkach ‒ pracujące jeden dzień w tygodniu. Oddziały posiadały pełne kompetencje do prowadzenia samodzielnej działalności usługowej. W całej strukturze zatrudnienia znajdowało się 21 osób.

Działalność BS w Augustowie w 1983 roku związana była przede wszystkim z wdrażaniem w życie Prawa bankowego i Prawa spółdzielczego. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe stworzyła warunki do odbudowy spółdzielczego charakteru banków spółdzielczych. Zarządy BS-ów uzyskały pełne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji kredytowych.

W latach 1984 ‒ 1988 działania Banku skierowane były na przywracanie równowagi gospodarczej i umacnianie pieniądza. Zadania te nie były łatwe z uwagi na procesy inflacyjne, które powodowały wzrost zainteresowania kredytami i nie sprzyjały lokowaniu oszczędności.

Od 1 października 1999 roku Bank posiada 4 placówki tj. Centralę Banku w Augustowie, Oddział Banku w Sztabinie, Punkt Kasowy w Nowince i Punkt Kasowy w Krasnymborze, w których prowadzi obsługę klienta.

W dniu 28 października 2002 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego skrzydła budynku dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Augustowie. Oddanie nowego lokalu było okazją do nadania pracownikom i działaczom BS odznaczeń.

Obecnie prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie jest Elżbieta Stankowska, a wiceprezesami Zarządu są Jacek Kadaj i Ewa Agata Tokarzewska.

Czytaj także: O bankach spółdzielczych w Senacie RP

Źródło: Bank Spółdzielczy w Augustowie, Polski Standard Płatności / PSP