Będzie trudniej o kredyt; banki zapowiadają zaostrzanie polityki w II kwartale

Będzie trudniej o kredyt; banki zapowiadają zaostrzanie polityki w II kwartale
Fot. stock.adobe.com/amnaj
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W II kwartale tego roku trudniej będzie o kredyt i to zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom. Banki zapowiadają bowiem zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu na większość rodzajów kredytów, poza krótkoterminowymi kredytami dla dużych przedsiębiorstw - wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

„Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej negatywne skutki gospodarcze i społeczne istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Wzrost stóp procentowych był drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych – na zmiany popytu” – czytamy w raporcie pn. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2022 r.”.

Czytaj także: Zdolność kredytowa Polaków topnieje: co zmieniają zalecenia od KNF?

W przewidywaniach na II kw. uwagę zwraca istotne zróżnicowanie ocen banków odnośnie do przyszłej polityki kredytowej i kształtowania się popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych, podano także.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W segmencie kredyty dla przedsiębiorstw banki spodziewają się dalszego zaostrzania polityki kredytowej w skali podobnej jak w I kw.; istotny spadek popytu na kredyty (szczególnie długoterminowe), z wyjątkiem popytu na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

„W II kwartale 2022 r. banki planują zacieśnienie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw w skali zbliżonej do I kw. 2022 r. (procenty netto dla kredytów krótko- i długoterminowych, dla dużych przedsiębiorstw i MSP mieszczą się w przedziale 40-50%)” – czytamy w raporcie.

„Prognozy banków odnośnie do popytu na kredyty długoterminowe dla przedsiębiorstw są pesymistyczne (w przypadku dużych przedsiębiorstw -74%, w przypadku MSP -72%. Kredyt krótkoterminowy dla dużych przedsiębiorstw jest jedyną kategorią kredytu, dla której banki spodziewają się wzrostu popytu w II kwartale 2022 r. (58%)” – czytamy dalej.

W tym sektorze zaobserwowano w I kw. małe zmiany popytu – głównie na kredyty dla dużych przedsiębiorstw: wzrost na krótkoterminowe w wyniku większego zapotrzebowanie na finansowanie majątku obrotowego i spadek na długoterminowe m.in. z powodu wzrostu ryzyka związanego z wojną w Ukrainie.

Kredyty mieszkaniowe

W segmencie kredyty mieszkaniowe banki spodziewają się w II kw. 2022 r.: ponad dwukrotne zwiększenie skali zaostrzenia polityki kredytowej i kontynuacji spadku popytu.

„Na II kwartał 2022 r. ankietowane banki prognozują dalsze zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych (procent netto: -92%), w tym znaczne w 62% banków oraz pogłębienie spadku popytu na te kredyty (procent netto: -83%), w tym znaczne w 64% banków” – czytamy dalej.

W I kw. w segmencie kredyty mieszkaniowe zaobserwowano ponowny spadek popytu w wyniku m.in. zmian w wydatkach konsumpcyjnych,pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Na II kwartał 2022 r. ankietowane banki prognozują dalsze zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych (procent netto: -92%), w tym znaczne w 62% banków oraz pogłębienie spadku popytu na te kredyty (procent netto: -83%), w tym znaczne w 64% banków.

– czytamy dalej.

Kredyty konsumpcyjne

W segmencie kredyty konsumpcyjne banki w oczekiwaniach na II kw. 2022 r. wykazały podzielone opinie co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu, wynik netto zbliżony do zera.

„Banki, podobnie jak w poprzednim kwartale, mają podzielone opinie co do kierunków zmian sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych w II kwartale 2022 r. Kryteria polityki kredytowej planuje zaostrzyć około 37% a złagodzić 21% banków (procent netto: -6%, zob. wykres 9). Podobnie w przypadku prognoz popytu – około 31% banków oczekuje jego wzrostu a 25% spadku (procent netto: 6%)” – napisano w raporcie.

W tym segmencie w I kw. polityka kredytowa charakteryzowała się różnokierunkowymi zmianami kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. wzrostem stóp procentowych, a z drugiej strony spadkiem popytu na kredyty konsumpcyjne. Zaobserwowano brak istotnych zmian warunków kredytowania.

W segmencie kredyty konsumpcyjne banki zaobserwowały w I kw. br. różnokierunkowe zmiany popytu wywołane m.in. pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i złagodzeniem polityki kredytowej w części banków.

Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2022 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES