Barometr Rynku Pracy: mniej firm zwiększa zatrudnienie w III kw. 2019 r. A co z podwyżkami?

Barometr Rynku Pracy: mniej firm zwiększa zatrudnienie w III kw. 2019 r. A co z podwyżkami?
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 1,2 pkt proc. r/r do 24,4% w III kw. 2019 r., wynika z raportu "Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 1,2 pkt proc. r/r do 24,4% w III kw. 2019 r., wynika z raportu "Barometr Rynku Pracy XII" przygotowanego na zlecenie Work Service. W porównaniu do ostatniej edycji badania z I kw. 2019 roku zwiększyły się plany zatrudnienia pracowników o 8 pkt proc. XII" przygotowanego na zlecenie Work Service. W porównaniu do ostatniej edycji badania z I kw. 2019 roku zwiększyły się plany zatrudnienia pracowników o 8 pkt proc.

Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 1,2 pkt proc. r/r do 24,4% w III kw. 2019 r. #praca #zatrudnienie

„Rekrutację pracowników planuje niemal 40% firm. Celem rekrutacji ma być przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia (w niemal 1/4 badanych firm), rzadziej – utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Rekrutację planują głównie duże firmy i to zarówno w celu utrzymania, jak i zwiększenia zatrudnienia” – czytamy w raporcie.

Ok. 56% firm deklaruje problemy ze znalezieniem pracowników

W badaniu wskazano, że ok. 56% firm deklaruje problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla (to wzrost o 8,4 pkt proc. w porównaniu do I kw. 2019 r.). Aż 73% dużych firm doświadczyło trudności związanych z rekrutacją pracowników, w tym 31% z rekrutacją na stanowiska niższego i 25% średniego szczebla głównie w sektorze produkcji przemysłowej.

Czytaj także: Na polskim rynku pracy zabraknie nawet 1 mln osób w 2020 r. >>>

„Bardzo niskie bezrobocie, malejąca liczba ludności, niedopasowanie kompetencji, rotacja i wysokie oczekiwania płacowe sprawiają, że wciąż będzie trudno o pracowników. Pracodawcy szukają jednak rozwiązań – 41% współpracuje z agencjami pracy, ponad 22% automatyzuje wybrane procesy, ponad 15% zatrudnia pracowników z Ukrainy natomiast 18% firm decyduje się w większym stopniu na zatrudnienie pracowników w wieku emerytalnym i emerytów. Wykorzystywanie potencjału i dostępności pracowników 55+ to kierunek, który w większym stopniu powinny obrać przedsiębiorstwa w Polsce” – powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

Większość firm będzie poszukiwać pracowników niższego szczebla

Badanie wykazało, że większość firm planujących rekrutację będzie poszukiwała pracowników niższego szczebla (68,6%) oraz średniego (39,2%). Zainteresowanie zatrudnieniem pracowników niższego szczebla wzrosło w porównaniu do I kw. o 12 pkt proc., podano także.

Czytaj także: W którym rejonie Polski najłatwiej o pracę?

Zwiększenie wynagrodzenia planuje 20,7% firm w III kw. 2019 roku i w ujęciu rocznym obserwowany jest wzrost wobec 15,6% w III kw. 2018 roku. Wobec poprzedniego badania obserwowany jest spadek płac wobec zanotowanych 26,8% w I kw. 2019 roku.

Co piąta firma planuje zwiększenie poziomu wynagrodzeń

„Co piąta firma planuje zwiększenie poziomu wynagrodzeń w trakcie zbliżającego się kwartału. Podwyżkę płac planuje 24,6% firm z branży usługowej, 22,9% produkcyjnej, 21% handlowej i niecałe 18% firm z sektora publicznego. Niemal 3/4 firm planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń. Zaledwie 1,5% firm planuje redukcję wynagrodzeń” – czytamy w raporcie.

Dane prezentowane w ramach „Barometru Rynku Pracy XII” zostały przygotowane i opracowane na próbie pracodawców (N=300) po 100 wywiadów dla firm małych, średnich i dużych. Badanie zrealizowano na próbie pracowników N=501 dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków (18+ lat) syndykatowego badania Kartezjusz.Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI Ad hoc w okresie 29.06-31.07.2019 r.

Źródło: ISBnews