Barometr Ofert Pracy w marcu w górę, wzrost odsetka ogłoszeń dotyczących pracy zdalnej

Barometr Ofert Pracy w marcu w górę, wzrost odsetka ogłoszeń dotyczących pracy zdalnej
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 7,6 pkt w marcu 2021 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Rynek wakatów próbuje się dostosować do restrykcji, czego wynikiem jest wzrost odsetka ogłoszeń pracy zdalnej do 14% z 6% z czerwcu ub.r. Pośrednim zagrożeniem dla rynku wakatów są wyższe oczekiwania inflacyjne.

„Skutki wprowadzonych końcem marca nowych działań osłonowych przeciwko epidemii w postaci restrykcji gospodarczych mogą być bardziej widoczne w kwietniu. Większe spadki niż w marcu ub. r., raczej nie wystąpią, gdyż transformację w tryb zdalny w branżach, które na to pozwalają obserwujemy od ponad dziesięciu miesięcy. Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów oferowanych przyszłym pracownikom umów, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Wskaźnik Rynku Pracy w marcu w dół; tendencja do przechowania pracowników w oczekiwaniu na poprawę sytuacji >>>

Wyższe oczekiwania inflacyjne

BIEC podkreśliło, że wyższe oczekiwania inflacyjne i w efekcie wzrost kosztu kredytu może spowodować, iż po zakończeniu epidemii czynnik ten będzie negatywnie oddziaływał na działalność gospodarczą, a zatem również na perspektywy zatrudnienia.

Biuro wskazało, że najbardziej podatna na ograniczenia sanitarne grupa zawodów usługowych jeszcze nie odczuła skutków trzeciej fali zamrażania ze względu na działania osłonowe które będą obowiązywać co najmniej do połowy kwietnia.

Adaptacja rynku pracy do bieżących reguł gry

W przekroju szerokich grup ofert pracy obserwujemy pewne oznaki adaptacji rynku do bieżących reguł gry. Odsetek ofert pracy zdalnej wyraźnie wzrósł we wszystkich kategoriach za wyjątkiem prac fizycznych.

„Obecnie najwięcej ofert pracy zdalnej notujemy wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych. Dla ogółu zawodów od czerwca ub. r. odsetek ogłoszeń o pracy, w których oferuje się pracę zdalną wzrósł z 6% do 14%. Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) wzrósł w tym okresie z 14% do 17%. Formę tę częściej wybierają firmy zagraniczne, dla mniejszych przedsiębiorców może to być wciąż nowa alternatywa zatrudnieniowa. W powyższych przypadkach obserwujemy stabilne tendencje wzrostowe występujące od kilku miesięcy. Odsetek ogłoszeń dotyczących pracy na umowy cywilnoprawne wzrasta z kolei dopiero od listopada ub. r. i szacujemy go na poziomie 8% ogółu ofert pracy” – czytamy dalej.

Czytaj także: Bezrobocie stoi w miejscu, na razie >>>

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Źródło: ISBnews