Barometr EFL dla branży budowlanej na I. kwartał ’24 – najwyższy odczyt od 4 lat

Barometr EFL dla branży budowlanej na I. kwartał ’24 – najwyższy odczyt od 4 lat
Fot. stock.adobe.com / bannafarsai
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej rośnie drugi raz z rzędu i w I. kwartale tego roku wyniósł 54,1 pkt., o 1,4 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. To najwyższy odczyt od 4 lat – w I. kwartale 2020 roku wyniósł 57,1 pkt. Poprawę nastrojów widać prawie w każdym badanym obszarze. Więcej firm niż pod koniec 2023 roku prognozuje wyższą sprzedaż (28% vs. 23%) oraz większe inwestycje (15% vs. 10%). Choć warto zauważyć, że liczna grupa organizacji chce redukować inwestycje (27%). Niemal co trzecie przedsiębiorstwo budowlane wciąż obawia się wysokich cen i ich negatywnego wpływu na prowadzoną działalność, poinformował EFL.

– Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru dla branży budowlanej daje fundamenty do optymistycznych prognoz na cały rok. Po pierwsze, wynik jest najwyższy od wybuchu pandemii, czyli aż od 4 lat.

Po drugie, drugi raz z rzędu mamy przekroczony próg ograniczonego rozwoju wynoszący 50 punktów. Z taką sytuacją również nie mieliśmy dawno do czynienia, bo od końca 2021 roku.

Radosław Woźniak

I po trzecie, widać pozytywny ruch w inwestycjach. Co szósty przedsiębiorca prognozuje więcej inwestować, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich badanych branż. A od zawsze powtarzamy, że wzrost planowanych inwestycji to jeden z pierwszych wskaźników zapowiadających odbicie w sektorze – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Czytaj także: REIT-y pomogą uaktywnić polski rynek nieruchomości komercyjnych?

Coraz mocniejsze fundamenty

Subindeks Barometru EFL na I. kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 54,1 pkt., o 1,4 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. Jest to drugi, po TSL, najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż. Co więcej, wartość wskaźnika już po raz drugi z rzędu przekroczyła próg 50 pkt., co oznacza, że nastroje lekko się poprawiają.

Na wyższą w ujęciu kwartalnym wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa wpływ miały prognozy w we wszystkich badanych obszarach. 28% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień w pierwszych miesiącach tego roku. W I. kwartale 2023 roku grupa optymistów była nieco mniejsza i wynosiła 23%. Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 23% przedsiębiorców, tyle samo ile kwartał wcześniej.

Pozytywnie o sektorze świadczą także plany inwestycyjne. 16% firm budowlanych prognozuje więcej inwestycji w I. kwartale 2024 roku, to o 6 p.p. więcej niż pod koniec 2023 roku i najwyższy wynik od kilku lat.

Wciąż jednak zdecydowana większość zapytanych (57%) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio. Warto odnotować, że liczna grupa firm wskazuje na mniejsze inwestycje (27%).

Czytaj także: Nieruchomości komercyjne: rynek inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej w 2024 roku oczekuje stabilizacji kosztów finansowania

Barometr EFL: wysokie ceny nie pomagają

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes – firmy budowlane zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 4% zapytanych. Kwartał wcześniej taką odpowiedź udzieliło 15% zapytanych.

Więcej firm budowlanych obawia się inflacji. 30% przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik o 8 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej i jeden z najniższych wśród badanych branż. W HoReCa tak odpowiedziało aż 48% zapytanych, w handlu – 35%, a w usługach 41%.

Główny odczyt Barometru EFL na I. kwartał 2024 roku wyniósł 52,5 pkt., o 2,1 pkt. więcej
niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Czytaj także: Mniej mieszkań od deweloperów w kolejnych latach

***

Barometr EFL dla branży budowlanej na I. kwartał 2024:

– Subindeks: 54,1 pkt. (+1,4 pkt. kw./kw.);

– Inwestycje: 16 proc. przedsiębiorców prognozuje wyższy poziom inwestycji niż kwartał wcześniej- Sprzedaż: 28 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży, a 6 proc. jej spadek;

– Płynność finansowa: 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, a 10 proc. jej pogorszenie;

– Finansowanie zewnętrzne: 19 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.

Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL