Bankowość i finanse | PŁATNOŚCI – WYWIAD | Nasza misja to dostępność w warunkach swobody wyboru

Bankowość i finanse | PŁATNOŚCI – WYWIAD | Nasza misja to dostępność w warunkach swobody wyboru
Zdjęcia: Archiwum prywatne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chciałabym, żeby Polacy zawsze mieli możliwość wyboru rodzaju płatności w zależności od swoich potrzeb w danej sytuacji. To, co promujemy, to właśnie dostępność kilku opcji i możliwość wyboru - podkreśla Grażyna Ciurzyńska - prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, w rozmowie z Maciejem Małkiem i Konradem Machowskim.

W obecnej rzeczywistości szczególne znaczenie w promowaniu obrotu bezgotówkowego przypada mediom społecznościowym. Obserwujemy różne kampanie, w tym społeczne, dedykowane tej tematyce, ale ich efekty nadal nie są na miarę oczekiwań. Co według pani należałoby zmienić w tym obszarze dla uzyskania lepszego efektu?

– To dobre pytanie, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z postawioną w nim tezą o niesatysfakcjonujących efektach. W roku 2018 uruchomiony został Program Polska Bezgotówkowa, a przed Fundacją postawiono ambitny cel szybkiej rozbudowy infrastruktury płatniczej i rozwoju obrotu bezgotówkowego. Uczestnicy tego rynku nie prowadzili zaawansowanych kampanii w obszarze digital, bądź dopiero je uruchamiali. Tymczasem Fundacja uruchomiła w tym samym roku intensywne i szeroko zakrojone działania, których celem w pierwszym rzędzie było zbudowanie świadomości Programu Polska Bezgotówkowa wśród przedsiębiorców. Dzisiaj można stwierdzić, że misja się powiodła. Świadectwem tego są konkretne dane. Wskaźnik obrazujący skłonność przedsiębiorców do rekomendowania Programu jest na bardzo wysokim poziomie 90% (wg badania ilościowego CAWI wśród przedsiębiorców realizujących transakcje gotówkowe ze swoimi klientami, Fala X N=611).

Polacy jako społeczeństwo polubili płatności bezgotówkowe. Badanie zrealizowane w maju br. na zlecenie naszej Fundacji wykazało, że w Polsce już dwie trzecie konsumentów korzysta z płatności bezgotówkowych. Pozostali jeszcze tego nie robią. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy na temat korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych instrumentów finansowych oraz z mitów krążących wokół obrotu bezgotówkowego. Logiczne jest więc to, że cel kolejnych działań i kampanii stanowić będzie identyfikacja i dotarcie do tych grup konsumentów, które możemy pozyskać. W tym obszarze jednym z naszych wiodących projektów jest portal edukacyjny i wspierająca go kampania digital.

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Komunikację adresowaną do konsumentów rozpoczęliśmy także w mediach szerokiego zasięgu poprzez przeprowadzenie pierwszej w historii Fundacji kampanii telewizyjnej. Pamiętajmy o tym, że wraz z rosnącym nasyceniem rynku potrzebujemy coraz bardziej wysublimowanych metod dotarcia do kolejnych – coraz mniej licznych – grup odbiorców. Jesteśmy elastyczni i prowadzimy w tej materii niezbędne badania, które weryfikują trafność rozwiązań na rzecz realizacji tego celu. Działania skierowane do konsumentów mają oczywiście zwiększyć transakcyjność, lecz w przeciwieństwie do kampanii innych uczestników rynku to właśnie my, jako Fundacja, docieramy do grup wyłączonych płatniczo. Tych, którzy nie korzystają z płatności bezgotówkowych lub robią to stosunkowo rzadko. Zwykle są to mieszkańcy małych miejscowości, dlatego w komunikacji z nimi korzystamy z narzędzi pozwalających na precyzyjnie dotarcie do nich. Nie jest bowiem prawdą, że grupa ta nie korzysta z internetu. Przeciwnie – to medium jest dla nich często jedynym oknem na świat.

W panów pytaniu pojawiło się pojęcie „social media” jako istotnego kanału w promowania obrotu bezgotówkowego. Wiedząc jednak, że większość konsumpcji mediów społecznościowych realizowanych jest w kanale „mobile”, staramy się dopasowywać do tego medium. Z myślą o tym wykorzystujemy kolejne platformy, już nie tylko FB, ale Twitter, a od niedawna także Instagram. Działania te są wysoce efektywne, lecz rezultaty ujawniają się z opóźnieniem względem komunikacji kierowanej do przedsiębiorców. Nie zmienia to faktu, iż w obszarze zwiększenia transakcyjności mamy równie dobre efekty co w instalowaniu terminali. Według Europejskiego Banku Centralnego liczba transakcji bezgotówkowych w POS rocznie per capita w 2017 r. w Polsce była na poziomie 100 transakcji rocznie, w 2020 r. przekroczyliśmy poziom 150 i zbliżyliśmy się do europejskich liderów – Francji czy Holandii (wg ECB Statistical Data Warehouse, dane za 2018 za wyj. HR, SK, CZ [2017]; dane liczebności populacji: Eurostat; dane dla Polski za 2019: NBP). 

Odnieśliśmy sukces w dotarciu do przedsiębiorców, których w Programie Polska Bezgotówkowa uczestniczy już ponad 295 tys., i u których funkcjonuje ponad 420 tys. terminali płatniczych. Teraz przyszedł czas, aby wesprzeć również konsumentów, tak aby mieli dostęp do wiarygodnej wiedzy i mogli świadomie zdecydować, z której metody płatności chcą w danym momencie skorzystać. Czasami chodzi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK