Banki spółdzielcze, pierwsze wnioski z dyskusji o funduszach udziałowych

Banki spółdzielcze, pierwsze wnioski z dyskusji o funduszach udziałowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zainicjowana przez aleBank.pl wymiana opinii na temat funduszy udziałowych, ich roli i znaczenia dla kondycji banków spółdzielczych oraz atrakcyjności dla spółdzielców ‒ jak dotąd umiarkowanej ‒ zatacza coraz szersze kręgi. Dlatego obok samych zainteresowanych, przedstawicieli sektora i reprezentantów środowisk naukowych, także my dorzucamy swoje trzy grosze.

#MaciejMałek: Szukanie alibi dla bezczynności, z przywołaniem zapisów ograniczających wypłatę dywidendy, to droga donikąd #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze #FunduszUdziałowy @uknf

Skoro bowiem lista benefitów wynikających z bycia udziałowcem banku spółdzielczego jest więcej niż skromna ‒ aktualne pozostaje pytanie, czy i co można zmienić?

Pomijając ład regulacyjny, stanowisko nadzorcy, a także sytuację bilansową samych banków, warto odnieść się do innych aspektów problemu, które niekiedy tracimy z pola widzenia.

Nowy model biznesowy

Nie ulega wątpliwości, że aktualizacja modelu biznesowego: przebudowanie wewnętrznych relacji finansowych i samej struktury bilansowej wiele w tej mierze mogą zmienić, również w odniesieniu do wymogów regulacyjnych.

Czytaj także: Coraz mniej udziałowców banków spółdzielczych. Jak odwrócić ten trend?

Także poprzez nowe spojrzenie w zakresie polityki dywidendowej i precyzyjne uregulowanie tych kwestii, w sposób zgodny z zapisami ustawy o bankach spółdzielczych ‒ w statucie banku, zapewniając tym samym gwarancję satysfakcji dla członków spółdzielni.

Tylko stabilne i przejrzyste zapisy umocnią relacje członkowskie na niezbędnym poziomie, a także podejmowanie działań otwierających banki spółdzielcze na nowe środowiska.

Więcej informacji ‒ szansa na nowych klientów

Wydaje się, że zainicjowana właśnie kampania medialna realizowana z poziomu obu zrzeszeń, pomimo że dotycząca płatności mobilnych adresowanych zwłaszcza do młodych ludzi, może zdynamizować proces przystępowania do banków spółdzielczych.

Czytaj także: Dlaczego maleje liczba członków-udziałowców banków spółdzielczych?

Otrzymujemy także liczne sygnały wskazujące na troskę o pozyskiwanie nowych klientów przez poszczególne banki, a to wszak pierwszy krok do powiększenia grona udziałowców.

Jeszcze w tym miesiącu mamy nadzieje poinformować Państwa o efektach tych działań, zwłaszcza tych mierzonych twardymi wskaźnikami. Bowiem szukanie swoistego alibi dla bezczynności, z przywołaniem zapisów normatywnych ograniczających wypłatę dywidendy, to droga donikąd.

Zwłaszcza, jeżeli w europejskich bankach spółdzielczych lista benefitów, poczynając od preferencyjnego oprocentowania lokat dla członków spółdzielni, jest zdecydowanie obszerna, a wszak podlegają one tym samym dyrektywom unijnym, co krajowa spółdzielczość.

Nie mówmy zatem, że się nie da…

Czytaj także: Jak skutecznie przyciągnąć nowych udziałowców banków spółdzielczych?

Źródło: aleBank.pl