Banki spółdzielcze: Bezpieczeństwo nie ma ceny

Banki spółdzielcze: Bezpieczeństwo nie ma ceny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
z Piotrem Alickim, prezesem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. rozmawiał Maciej Małek.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) stanowi kluczowy element polskiego systemu bankowego. Od listopada 2016 r. jej pracami kieruje Piotr Alicki, stąd uznaliśmy, że to dobra okazja do rozmowy, której zapis prezentujemy poniżej.

Które elementy składają się, pana zdaniem, na przewagę konkurencyjną Krajowej Izby Rozliczeniowej względem innych podmiotów aktywnych na rynku?

 

– KIR, nieprzerwanie od blisko 25 lat, zapewnia stabilność i niezawodność rozliczeń międzybankowych. Rozwijamy i utrzymujemy rozwiązania systemowe, służąc całemu sektorowi. Udostępniamy pełną gamę usług w zakresie rozliczeń międzybankowych: przelewy Elixir, Euro Elixir, przelewy natychmiastowe Express Elixir, szybkie płatności internetowe Paybynet i realizowane przy współpracy z PSP przelewy na numer telefonu (płatności mobilne typu P2P). Jako jedyne w Polsce SWIFT Service Bureau oferujemy także dostęp do globalnej sieci SWIFT. Coraz częściej wychodzimy także poza ten obszar – np. jako dostawca rozwiązań dla e- handlu i administracji publicznej. W tym sensie KIR jest instytucją sektora bankowego, ale również częścią szeroko rozumianej branży nowych technologii. Jeżeli chodzi o naszą pozycję na rynku, to wydaje się, że istniejące przewagi wynikają z zaufania i wiarygodności, które budowaliśmy na przestrzeni minionego ćwierćwiecza.

 

Piotr Alicki
Prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. od 2 listopada 2016 r. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki. Od 1999 do 2010 r. dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych w Banku Pekao S.A.; od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Od 2000 r. członek Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. jej przewodniczący. Od listopada 2010 r. do października 2016 r. wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A. nadzorujący Obszar Informatyki i Usług. Od października 2011 r. do października 2016 r. był przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe.

Warto podkreślić, jak długą drogę pokonaliśmy w tym czasie. Jeśli polski sektor bankowy jest dziś w europejskiej awangardzie, to również za sprawą rozwiązań, które wypracowaliśmy wspólnie w minionych dziesięcioleciach. Dodam, że taką ocenę formułują nasi europejscy partnerzy. Podstawą imponującej transformacji technologicznej w Polsce była, rozpoczęta w 1994 r., stopniowa elektronizacja procesu rozliczeniowego. Dziś trudno sobie wyobrazić realia, w jakich rynek funkcjonował jeszcze w latach 90. minionego stulecia, ale pamiętajmy, że do niedawna rozliczenia transakcji międzybankowych wykonywane kilka razy dziennie stanowiły raczej wyjątek niż powszechną praktykę, tak w Europie, jak i na świecie. Jeśli dodać, że w roku 2005, w czym uczestniczyłem jako członek Rady Nadzorczej KIR, całkowicie zlikwidowaliśmy system rozliczeń papierowych, teza iż w awangardzie europejskiej bankowości utrzymujemy się od lat, wydaje się być dobrze uzasadniona. Przewagi, które wynikają nie tylko z dotychczas wypracowanych rozwiązań, ale także z kierunków potencjalnego rozwoju obecnych na rynku, np. możliwości pojawiające się w kontekście programu „Polska Cyfrowa”, utwierdzają mnie w przekonaniu, że wybraliśmy optymalną drogę. Jako spółka infrastrukturalna banków, co zresztą pośrednio sugeruje pan w swoim pytaniu, mamy także atut wynikający z tego, że to same banki nie tylko nas nadzorują, ale w bezpośredni sposób stymulują nasze aktywności. Nie oznacza to jednak, że są one zobligowane do korzystania z naszych usług, stąd też nie ma mowy o tym, byśmy spoczęli na laurach. Dbałość o poziom świadczonych usług, również w aspekcie stałej troski o optymalizację wynikających stąd kosztów, to nasz priorytet. Wydaje się, że te przesłanki skłaniają banki do korzystania z naszych usług.

W tym kontekście kluczowe wydaje się pytanie o uwarunkowania dalszego rozwoju KIR w ujęciu technologicznym, organizacyjnym, rynkowym, wreszcie regulacyjnym, także z punktu widzenia ewentualnych barier, na jakie napotykacie.

– KIR, podobnie jak cały sektor, działa w konkretnych realiach rynkowych. Biorąc pod uwagę perspektywę ogólną, w tej chwili – jako państwo – stajemy przed wyzwaniem upowszechnienia rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce na poziomie analogicznym do tego, który już się dokonał w sektorze bankowym. Jako firma technologiczna i infrastrukturalna chcemy przyjąć współodpowiedzialność za wprowadzanie w Polsce zmian w sferze cyfrowej. Przykład WebPOS- ów wykorzystujących system Paybynet do płatności mobilnych, które zostały już pilotażowo uruchomione w niektórych urzędach pokazuje, że rozwiązania proponowane przez KIR odpowiadają na zapotrzebowanie zarówno administracji, jak i samych interesariuszy i mogą być z powodzeniem stosowane w szerszej skali.

Dużym wyzwaniem dla sektora jest wszystko, co w szeroko pojętej sferze cyfrowej dzieje się na świecie – szczególnie istotne jest dobre przygotowanie się na zmiany wywołane wdrożeniem regulacji typu PSD2, AIS, PIS. Co się tyczy regulacji, nie wszystkie wydają się oczywiste i możliwe do zastosowania wprost, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy PSD2 i konsekwencji bezpośredniego dostępu do rachunku i inicjowania płatności przez podmioty trzecie. Dostęp do istotnych usług, zwłaszcza finansowych, wymaga dbałości o bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań, co podkreślam z całą mocą. Przy czym, co do zasady, pozostajemy otwarci, bowiem cyfryzacja usług publicznych zdynamizuje rozwój całej tej sfery już nie tylko w odniesieniu do sektora bankowego, ale do wszystkich procesów gospodarczych.

Naszą odpowiedzią powinno być połączenie sił i świadome współdziałanie. Warto tu wykorzystać doświadczenie i kompetencje KIR, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI