Banki służą klientom i gospodarce

Banki służą klientom i gospodarce
Maciej Semieniuk,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O aktualnych wyzwaniach dla sektora finansowego mówił dr Maciej Semeniuk, szef Sekcji Banków Średniej Wielkości i członek Zarządu polskiego oddziału Danske Bank, podczas tegorocznego spotkania wigilijnego środowiska bankowego.

Przewodniczący Sekcji Banków Średniej Wielkości stwierdził, iż po dwóch latach naznaczonych ekspansją COVID-19 rok 2022 niósł nadzieję na choćby częściową stabilizację.

– Niestety, tak się nie stało, za nami kolejny, bardzo ciężki rok, z nowymi problemami, związanymi zarówno z bardzo wysoką inflacją, o której wspominał już prezes NBP, jak i stopami procentowymi – stwierdził Maciej Semeniuk.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka okazała się wojna za naszą wschodnią granicą, ale również  problemy związane z przeregulowaniem gospodarki, w tym wprowadzenie powszechnych, ustawowych wakacji kredytowych.

Czytaj także: Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR >>>

Banki blisko klienta

– Te czynniki wpłynęły bardzo negatywnie na sytuację finansową wielu banków, jednak stanęły one na wysokości zadania i sprostały wyzwaniom poprzez aktywności, które stabilizowały sektor. Pracownicy banków starali się jak najlepiej służyć klientom, pozwolę sobie nawet stwierdzić, że trudno byłoby znaleźć takiego klienta, który podałby w wątpliwość działania sektora bankowego i jego pełną gotowość do współdziałania – zaznaczył przewodniczący Sekcji Banków Średniej Wielkości.

Wśród obszarów tak aktywnej współpracy banków z innymi podmiotami wskazał on cyberbezpieczeństwo, ale też liczne ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy, czy zaangażowanie banków w programy wspierające funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Czytaj także: Sektor bankowy silnikiem i zasobem strategicznym polskiej gospodarki>>>

Gospodarka i klienci w centrum uwagi banków

– Mówiąc o współdziałaniu, na uwagę zasługuje też bardzo dobra współpraca banków ze współgospodarzem dzisiejszego spotkania, Biurem Informacji Kredytowej, za którą to współpracę jako sektor bardzo dziękujemy – dodał Maciej Semeniuk.

Nawiązując do zbliżającego się, nowego roku 2023 zadeklarował on, iż cały sektor bankowy będzie w dalszym ciągu gotów służyć  zarówno klientom, jak i całej gospodarce.

– W tym trudnym roku nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy dołączam się do wyrażonych przez moich przedmówców podziękowań. Szczególnie chciałbym podziękować Związkowi Banków Polskich, jego zarządowi i wszystkim pracownikom, za podjęcie działań, które służyły stabilizacji sektora, poprawie bezpieczeństwa informatycznego oraz intensywnej edukacji pracowników i klientów – podkreślił szef Sekcji Banków Średniej Wielkości, życząc zarazem wszystkim, by nadchodzący rok odmienił trend ostatnich trzech lat i przyniósł nieco spokoju, tak, by banki i ich partnerzy mogli powrócić do wspierania rozwoju gospodarczego Polski.

Czytaj także: Prezes mBanku: banki chcą powrotu do normalności>>>

Źródło: BANK.pl