Banki i KUKE z nową ofertą dla eksporterów

Banki i KUKE z nową ofertą dla eksporterów
Janusz Władyczak, Krzysztof Pietraszkiewicz,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowe rozwiązania udostępnione przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych umożliwią bankom poszerzenie skali działalności trade finance oraz zwiększenie finansowania krajowych inwestycji nastawionych na eksport.

Polscy eksporterzy otrzymują do dyspozycji nowe rozwiązania, dzięki którym będą mogli jeszcze skuteczniej prowadzić ekspansję na zagranicznych rynkach. Z ofertą kompleksowego systemu ich wsparcia wychodzi KUKE. Niektóre instrumenty są bezpośrednio kierowane do firm, ale większość będzie dostępna za pośrednictwem obsługujących i finansujących je banków.

Szansą na powrót do dynamicznego wzrostu po okresie spowolnienia są rozwiązania zaproponowane przez KUKE, które zwiększają możliwości działania banków we wspieraniu firm

Do promocji nowego pakietu rozwiązań włączył się Związek Banków Polskich. Porozumienie o współpracy w tym zakresie podpisali dziś prezesi obu instytucji: Janusz Władyczak z KUKE i Krzysztof Pietraszkiewicz z ZBP.

Banki wspierają finansowanie eksportu

‒ Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach zawsze były jednym z priorytetów w działaniach polskich banków, które tym samym przez lata przyczyniały się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że zdecydowana większość eksporterów realizuje swoje plany współpracując z bankami.

Finasowanie eksportu wiąże się ze specjalistyczną wiedzą łączącą wiele zagadnień. Obecna dynamika zachodzących zmian gospodarczych potrzebę poszerzania tej wiedzy wzmacnia. Liczę, że coraz więcej polskich firm na trwałe będzie istotnym ogniwem współpracy międzynarodowej.

Związek Banków Polskich od lat wspiera inicjatywy służące rozwojowi krajowego eksportu m.in. poprzez członkostwo w Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska). ZBP jest jednym z członków założycieli tej organizacji. Globalna dekoniunktura wywołana pandemią spowodowała znaczny wzrost ryzyka, przez co instytucje finansujące zaczęły ostrożniej podchodzić do oceny swoich klientów.

Receptą na ten stan rzeczy i jednocześnie szansą na powrót do dynamicznego wzrostu po okresie spowolnienia są rozwiązania zaproponowane przez KUKE, które zwiększają możliwości działania banków we wspieraniu firm.

Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu eksportu powinno stanowić istotny element strategii rozwoju gospodarczego w kolejnych latach – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Czytaj także: KUKE: nowy system gwarancji kontraktowych dla eksporterów

Wieloletnia współpraca KUKE z bankami

KUKE jako instytucja, której misją jest działanie na rzecz polskich eksporterów, od lat udoskonala ofertę rozwiązań wspierających eksport. W tym celu blisko współpracuje z bankami zapewniającymi obsługę bieżącą i finansowanie działalności swoich klientów.

Wprowadzany nowy system wsparcia zachęca banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów

‒ Obserwując głębokie zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w międzynarodowym handlu i inwestycjach również pod wpływem pandemii, a także biorąc pod uwagę sytuację w krajowym sektorze bankowym zmieniliśmy całkowicie podejście do konstrukcji instrumentów przeznaczonych dla eksporterów.

Wprowadzany obecnie nowy system wsparcia zachęca banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. Proponujemy instrumenty, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nich zapewni wyraźną przewagę polskim przedsiębiorcom na światowych rynkach.

Rolą KUKE, która oferuje instrumenty z gwarancjami Skarbu Państwa, jest ograniczanie ryzyka działalności eksporterów i wspierających ich banków, a tym samym wzmacnianie konkurencyjnościpolskiego eksportu – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Czytaj także: KUKE: ubezpieczenia eksportu na czas pandemii przynajmniej do końca roku

Nowe instrumenty KUKE ‒ mniejsze ryzyko dla banków

Nowe instrumenty KUKE zmniejszają w bankach ryzyko kredytowe związane z finansowaniem działalności eksporterów. Dzięki temu banki nastawione na szybki rozwój będą mogły pożyczyć klientom więcej środków w zakresie finansowania obrotowego, inwestycyjnego i gwarancji przy tym samym poziomie ryzyka, podczas gdy instytucje ostrożniejsze będą mogły swoje ryzyko ograniczyć, cedując je na KUKE.

Z kolei przedsiębiorcy otrzymają narzędzie, dzięki któremu mogą rozwijać handel za granicą oraz inwestycje w Polsce i dzięki temu prowadzić bezpieczną ekspansję.

Nowe instrumenty KUKE zmniejszają w bankach ryzyko kredytowe związane z finansowaniem działalności eksporterów

Objęta podpisanym dziś porozumieniem współpraca KUKE i ZBP ma na celu przede wszystkim promowanie nowego systemu wsparcia eksportu poprzez różne działania na rzecz podmiotów sektora bankowego, w szczególności poprzez informowanie o nowych rozwiązaniach finansowych wprowadzanych przez KUKE.

Dodatkowo strony będą intensyfikować współpracę na innych polach, współdziałając m.in. w akcjach edukacyjnych na temat trade finance.

W ramach systemu wsparcia eksportu KUKE gruntownie zmodyfikowała już ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania.

W ramach systemu wsparcia eksportu KUKE gruntownie zmodyfikowała już ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa

Korzystanie z gwarancji KUKE wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami i umożliwiając mu znaczne zwiększanie skali działania.

W najbliższym czasie KUKE wprowadzi kolejne rozwiązania m.in. gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla podmiotów będących eksporterami, przy czym mogą to być zarówno firmy polskie, jak i inwestorzy zagraniczni rozwijający produkcję w naszym kraju; gwarancje spłaty kredytów obrotowych oraz ubezpieczenia spłaty kredytów na przejęcia przedsiębiorstw za granicą. W zakresie tworzenia dokumentacji dla klientów KUKE współpracuje z kancelarią prawną CMS.

Źródło: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. / KUKE