Bank i Klient: Seniora portret finansowy

Bank i Klient: Seniora portret finansowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Seniorzy to grupa coraz częściej i chętniej korzystająca z usług bankowych, o przewidywalnych dochodach i w zdecydowanej większości dość rzetelnie podchodząca do swoich zobowiązań finansowych. Co drugi emeryt regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. To najważniejsze wnioski płynące z kolejnej edycji raportu „InfoSenior” wydanego przez Związek Banków Polskich (ZBP).

Demograficzne zmiany

Według prognozy Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych 50 lat populacja Polaków zmniejszy się o ponad 7 mln i już w 2070 r. Polska może liczyć nie 38, a niespełna 31 mln obywateli. [wyk. 1.] W nie dalekiej przyszłości udział osób w wieku powyżej 65 lat w Polsce wynosić ma 33,3%, co stanowić będzie czwarty najwyższy odsetek w UE. Duży udział osób starszych w społeczeństwie skutkuje wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego, czyli stosunku osób na emeryturze do aktywnych zawodowo. Obecnie na 2 emerytów przypada 8 osób pracujących, jednakże w ciągu najbliższych 5 dekad liczba zmniejszy się do 3 osób pracujących [wyk. 2.]. Mając na uwadze powyższe, warto zastanowić się obecnie nad polityką senioralną, przeanalizować możliwości finansowe dziś i w przyszłości polskich seniorów, jak również edukować i promować oszczędzanie na cele emerytalne. Te zagadnienia były obszarem publikowanego w styczniu br. raportu Związku Banków Polskich „InfoSenior 2019”. Raport poruszał również tematy związane z korzystaniem z usług bankowych przez seniorów oraz bezpieczeństwem osób starszych zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w zakresie możliwych wyłudzeń, na które narażone są osoby starsze.

Senior w banku

W Polsce z roku na rok rośnie liczba emerytów i rencistów. Negatywne skutki zjawiska starzenia się społeczeństwa są niewątpliwie wyzwaniem, z którym przyjdzie się nam zmierzyć w ciągu kilku najbliższych dekad. Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła nieco ponad 8,9 mln osób, a samych emerytów niewiele ponad 6,4 mln. Seniorzy dla sektora bankowego stanowią istotną grupę klientów nie tylko dlatego, że rokrocznie ona wzrasta, ale także osoby starsze w Polsce coraz chętniej korzystają z usług bankowych. Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich badania, w grudniu 2018 r., najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych był tradycyjny rachunek osobisty.

Ponadto co drugi pytany wskazał, że posiada kartę płatniczą, a równie dużą popularnością cieszą się produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, z których korzysta odpowiednio 35% i 46% osób starszych. Rzadziej z kolei polscy seniorzy zaciągają zobowiązania. Jak deklarują w przeprowadzonej ankiecie, jedynie 8% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy. Co ciekawe, seniorzy myślą także o aktywnym pomnażaniu swoich oszczędności – wśród innych wskazywanych produktów bankowych znalazły się indywidualne konta emerytalne, a nawet fundusze inwestycyjne.

Polski senior ceni sobie poczucie niezależności i nie chce obciążać swoimi problemami innych. Jak deklarują ankietowane osoby starsze, aż 86% z nich nie oczekuje wsparcia finansowego od swoich dzieci ani wnuków. Co więcej, 54% osób starszych regularnie wspomaga je w realizacji życiowych marzeń.

Kontakt z bankiem dla wielu osób starszych nie należy do najłatwiejszych, jednakże polscy seniorzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK