Autor: Jan Mazurek

Komentarze ekspertów

Stopy bez zmian – komentarz do ostatniej decyzji RPP

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 6-7 września br. pozostawiła stopy procentowe bez zmian, czyli podstawowa stopa nadal wynosi 1,5 proc. Przy podejmowaniu decyzji Rada brała pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą Polski, którą ocenia jako dobrą. Nie widzi więc ona powodu do obniżki kosztu pieniądza. Ewentualny spadek stóp procentowych i tak nie spowodowałaby przyspieszenia wzrostu PKB, którego dynamika za II kwartał wyniosła 3,1 proc. Należy jednak mieć na względzie, że jest to wskaźnik gorszy od oczekiwań i założeń budżetowych. Dzięki wsparciu funduszy unijnych spodziewany jest wzrost inwestycji, co powinno zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

W tym roku małe i średnie firmy radzą sobie na parkiecie lepiej niż duże

mazurek.jan.02.150x226W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku spadły znacząco kursy akcji dużych spółek. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw był w tym okresie na plusie. W pierwszym ciągu ośmiu miesięcy na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało 12 spółek, z czego 4 spółki zostały przeniesione z rynku NewConnect. Osiem spółek zostało w tym czasie wycofanych z obrotu giełdowego. W efekcie, na koniec sierpnia na Głównym Rynku były notowane akcje 442 spółek o łącznej kapitalizacji 780,0 mld zł, tj. o 6,3% wyższej niż na koniec ubiegłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Oba główne indeksy GPW zaliczyły w lutym spadki, sektor paliwowy w górę

mazurek.jan.b.150x226Początek bieżącego roku nie należał do pomyślnych dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Na koniec lutego 2013 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 438 spółek, z tego 43 spółek zagranicznych. Marazm panuje na rynku debiutów – na parkiecie głównym pojawiły się tylko dwie spółki, przy czym jedna została przeniesiona z rynku NewConnect. W lutym zadebiutował Polski Holding Nieruchomości, spółka Skarbu Państwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1