Stopniowa poprawa koniunktury na giełdzie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mazurek.jan.02.150x226W maju poprawiła się koniunktura na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Odbicie po trwających od początku roku spadkach notowań akcji nastąpiło już w drugiej połowie kwietnia.

W ubiegłym miesiącu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały dwie spółki, z tego jedna zagraniczna. Od początku tego roku liczba debiutów wyniosła 6. W efekcie na koniec maja na Rynku Głównym były notowane akcje 440 spółek o łącznej kapitalizacji 781,3 mld zł, o 10,5% wyższej niż miesiąc wcześniej i o 22% wyższej niż rok temu. Z tego na spółki krajowe przypadło 546,8 mld zł, a na zagraniczne 234,5 mld zł.

Wartość majowych obrotów ogółem w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 16,5 mld zł i była o 15% wyższa niż w rok wcześniej. Z tej sumy na akcje i prawa do akcji przypadło 16,4 mld zł.

Pozostałe obroty dotyczące praw poboru, obligacji, listów zastawnych, funduszy ETF, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i warrantów wyniosły około 0,1 mld zł.

W minionym miesiącu wzrosły dwa główne indeksy warszawskiej giełdy – WIG o 8,25% a WIG20 o 7,17%. Za okres pięciu miesięcy indeks WIG odnotował niewielki wzrost – o 0,73% natomiast WIG20 jest dalej na minusie – 3,77%. Średni wskaźnik cena/zysk wyniósł w maju 17,6, podczas gdy rok wcześniej 8,7.

W maju tylko 2 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowały spadki: WIG-Surowce (o 3,2%) oraz WIG-Spożywczy (o 1,4%). Największe miesięczne wzrosty odnotowały indeksy: WIG-Chemia (o 16,2%), WIG-Budownictwo (o 12,2%) i WIG-Telekomunikacja (o 9,3%). W szczególności istotny jest wzrost indeksu spółek budowlanych, co może świadczyć, że branża odbiła się od dna. Jak pamiętamy, ubiegły rok był dramatyczny dla firm budowlanych.

W skali roku, największy wzrost odnotowało 9 indeksów sektorowych, przy czym największy WIG-Paliwa (o 62,2%). Natomiast najgłębszy spadek należy do WIG-Telekomunikacja (o 38,7%).
130608.bcc.roczne.stopy.zwrotu.01.600x370

W maju na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki, a od początku roku – 23. W efekcie na koniec miesiąca w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 445 spółek o łącznej kapitalizacji 9,59 mld zł. Benchmark rynku NCIndex spadł w maju o 3,49%.

Na rynku Catalyst na koniec maja br. były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 164 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o wartości nominalnej 51,29 mld zł oraz 0,82 mld euro.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego