Świat dalej kupuje złoto

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mazurek.jan.02.150x226Światowy popyt na złoto ze strony konsumentów za okres trzech kwartałów bieżącego roku był najwyższy w historii.

Z danych World Gold Council wynika, że skumulowany popyt na złoto liczony za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku kreowany przez jubilerów oraz osoby kupujące sztabki, monety i medale wyniósł 2.896,5 ton i był o 26 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Należy dodać, że jest to wynik rekordowy w porównaniu z analogicznymi okresami ubiegłych lat. Należy dodać, że wielkość konsumenckiego popytu na złoto za trzy kwartały bieżącego roku była wyższa niż za całe poprzednie lata.

Inwestycje w sztabki, monety i medale stanowiły 1.252 tony i były o 36 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Popyt na złote monety wzrósł o 63 proc.

Inwestorzy w dalszym ciągu zamieniają wirtualne inwestycje w funduszach na złoto w postaci fizycznej. Do takich działań skłania ludzi niepewna sytuacja na rynkach finansowych i w gospodarce, szczególnie w Stanach Zjednoczonych oraz strefie euro.

Największe źródła popytu na złoto znajdują się w Azji. Indie, które od lat były liderem wśród krajów kupujących złoto ustąpiły pierwszeństwa Chinom. Tam wraz z szybkim wzrostem gospodarki rosną oszczędności społeczeństwa, które poszukuje alternatywnych form inwestowania. Coraz częściej lokowanie juana w złoto jest w Państwie Środka sposobem na zabezpieczenie się przed inflacją i innymi negatywnymi skutkami spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Wprawdzie tempa wzrostu gospodarczego może pozazdrościć Chinom wiele zamożnych krajów, jednak występujące tam oznaki przegrzania rynku, szczególnie nieruchomości, mogą być przyczyną poważnych problemów. Należy dodać, że w tak licznym ludnościowo kraju efekt skali ma istotne znaczenie dla globalnego popytu.

W Chinach popyt na złoto kreowany przez jubilerów był bardzo silny w pierwszym półroczu, w drugim nieco osłabł. Jednak biorąc pod uwagę okres od początku roku do końca września był on o 36 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Natomiast inwestycje Chińczyków w złote sztabki i monety za okres pierwszych dziewięciu miesięcy br. były o 44 proc. wyższe niż w całym ubiegłym roku. Obchody chińskiego Nowego Roku, które rozpoczną się pod koniec stycznia przyszłego roku, będą okazją dla wzmożonych zakupów złota.

W Indiach ograniczenia w imporcie złota spowodowały w trzecim kwartale spadek jego sprzedaży do poziomu 104,7 ton, tj. o 23% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Mimo tego całkowity popyt liczony za trzy kwartały bieżącego roku był o 13 proc. wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 452,2 ton. Popyt na złotą biżuterię pozostaje w tym kraju w dalszym ciągu silny, co wynika z uświęconej tradycji. Jednak ograniczona podaż powoduje, że pozostaje on niezaspokojony. W efekcie mieszkańcy Indii zwracają teraz uwagę również na srebro.

Na rynku złota pojawili się nowi znaczący gracze – kraje Bliskiego Wschodu. Popyt jubilerski za pierwsze trzy kwartały w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był wyższy o 28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W przypadku inwestycji w złoto w postaci fizycznej największe tempo wzrostu w analizowanym okresie odnotowano w Turcji – 125 proc. a w krajach Zatoki 85 proc.

Opracowanie na podstawie danych z raportu Światowej Rady Złota

Jan Mazurek,
Ekspert Mennicy Wrocławskiej