Ten rok na giełdzie należał do surowców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 

mazurek.jan.b.150x226Listopad przyniósł znaczące wzrosty notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku najwięcej można było zarobić inwestując w spółki z branży surowcowej.

Na koniec listopada 2012 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) notowanych było 435 spółek, z tego 41 spółek zagranicznych. Kapitalizacja wszystkich spółek krajowych wyniosła 493,5 mld zł, a zagranicznych 205,7 mld zł. Kapitalizacja wszystkich spółek z Rynku Głównego wyniosła więc 699,2 mld zł i była o 9,6% wyższa niż rok wcześniej. W okresie 11 miesięcy 2012 roku na Rynku Głównym GPW zadebiutowało 16 spółek, a 7 zostało wycofanych.

W listopadzie całkowite sesyjne obroty akcjami na Rynku Głównym GPW wyniosły 14,9 mld zł wobec 19,8 mld zł rok wcześniej. Narastająco od początku roku obroty sesyjne na akcjach zmniejszyły się wobec analogicznego okresu roku ubiegłego o 26,5% i wyniosły 173 mld zł.

Łączne obroty na pozostałych instrumentach finansowych notowanych na GPW, tj. prawach do akcji, prawach poboru, obligacjach, listach zastawnych, funduszach ETF, certyfikatach inwestycyjnych, produktach strukturyzowanych i warrantach wyniosły w listopadzie 247 mln zł a w okresie 11 miesięcy 2012 roku – 1,7 mld zł.

W listopadzie 2012 roku wzrosły dwa główne indek sy warszawskiej giełdy – indeks WIG o 4,1% a indeks WIG20 – o 4,5%. Natomiast od początku tego roku do końca listopada indeksy te wzrosły odpowiednio o 19,7% oraz 12,9%. Dla porównania, w analogicznym w okresie 2011 r. oba indeksy odnotowały duże spadki – WIG o 16,8%, a WIG20 o 16,6%.

W listopadzie br. tylko jeden z indeksów sektorowych stracił na wartości – był nim WIG-Telekomunikacja, który zniżkował o 5,7%. Miesiąc wcześniej spadek był bardziej drastyczny, bowiem wyniósł 22,1%. Przyczyną spadków była silna przecena akcji Telekomunikacji Polskiej SA w październiku, a w listopadzie – przecena akcji Netii. Te dwie spółki mają łączny udział na poziomie 97% w indeksie branżowym WIG-Telekomunikacja.

W listopadzie br. najwięcej zyskał indeks WIG-Surowce (9,1%). Ten wskaźnik odnotował również największy wzrost za okres 11 miesięcy tego roku. Decydujący udział w tym wzroście miały wzrosty notowań akcji KGHM Polska Miedź SA, a także spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

Wysoce zyskowne były w tym roku też inwestycje giełdowe w branżę chemiczną – indeks WIG-Chemia wzrósł od stycznia do listopada o 55%.

121212.stopy.zwrotow.01.593x338

Na koniec listopada 2012 roku wartość emisji nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynkach Catalyst wyniosła 52 mld zł. Z tego na obligacje korporacyjne 116 spółek przypadało 46,30 mld zł, o 30% więcej niż rok wcześniej, kiedy były notowane obligacje 63 podmiotów. Oznacza to, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują finansowania na rynku kapitałowym poprzez emisje obligacji.

Wartość obligacji banków spółdzielczych wyniosła 0,42 mld zł, a listów zastawnych 2,98 mld zł. Catalyst jest też źródłem finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego – w listopadzie br. wartość notowanych obligacji 12 emitentów komunalnych stanowiła 2,31 mld zł.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego