Małe wzrosty na GPW, lepiej na NewConnect

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.400x214Pierwsze miesiące tego roku nie przyniosły znaczących wzrostów notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Znacząco wzrosły natomiast ceny akcji na NewConnect.

Na koniec I kwartału 2015 roku na Głównym Rynku GPW były notowane akcje 420 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 618,2 mld zł oraz 51 spółek zagranicznych – o kapitalizacji 701,2 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku warszawskiej giełdy wyniosła w I kwartale br. 52 mld zł i była o 14% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Średni wskaźnik cena/zysk dla akcji spółek krajowych z Głównego Rynku GPW wyniósł na koniec stycznia 22,7, natomiast dla spółek zagranicznych 18,8.

W I kwartale br. indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 3,45% natomiast indeks całego rynku WIG wzrósł o 5,20%. Od początku bieżącego roku odnotowano wzrost 10 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Budownictwo (o 20,9%). Stracił jedynie WIG-Banki – 3,8%, głównie za sprawą przeceny akcji PKO Bank Polski SA, jak również problemów większości banków wynikłych z kredytów walutowych we frankach szwajcarskich. Silne umocnienie franka, jakie miało miejsce w styczniu spowodowało zagrożenie wypłacalności kredytobiorców, którzy zaciągnęli w poprzednich latach kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Na koniec I kwartału bieżącego roku na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 428 spółek o kapitalizacji 9,6 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami i prawami do akcji w ciągu I kwartału wyniosła około 479,1 mln zł. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. główny wskaźnik rynku NCIndex wzrósł o 8,2%.

Na koniec marca br. na rynku Catalyst były notowane korporacyjne dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 174 emitentów o wartości 62,5 mld zł oraz obligacje 19 jednostek samorządu terytorialnego o wartości 3,2 mld zł.

150417.bcc.pod01.600x

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego