Autor: Jan Bolanowski

dr hab. Agata Gąsiorowska
BANK 2024/02

Bankowość i Finanse | Psychologia Pieniądza | O pieniądzach nie należy myśleć, tylko nimi zarządzać

Zacząć należy od zidentyfikowania, jakie jest nasze podejście do pieniędzy. Czy pojawiają nam się myśli, że gdybym miała więcej pieniędzy, to rozwiązałoby to wszystkie moje problemy? Takie myślenie zwykle nie jest racjonalne, świadczy raczej o tym, że mamy jakąś głębszą ranę i samo bandażowanie jej nie uleczy. Z drugiej strony – wiele osób uważa, że skoro pieniądze są takie złe i niszczą relacje, to w ogóle nie będą o nich myśleć. To też jest błąd. Chodzi o to, by myśleć o nich w kategoriach zarządzania, a nie cudu, który te pieniądze miałyby sprawić – wyjaśnia
dr hab. Agata Gąsiorowska. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Sukcesem jest to, że gospodarka wytrwała

Do zmiany jest w zasadzie wszystko: przepisy gospodarcze, podatkowe, administracyjne itd. Polska, jak dotąd, nie dysponuje poważną strategią gospodarczą. Po prostu dryfujemy. Jeśli planujemy, to tylko krótkoterminowo, w stylu: śniadanie – obiad – kolacja – uważa prof. dr hab. Leszek Dziawgo z Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Łatwo to już było

Z jednej strony musimy starać się, by gospodarka wróciła na normalny poziom rozwoju, ale pamiętajmy, że ten paradygmat, który był do tej pory, dezawuował przedsiębiorczość i doprowadził do tego, że potencjalny wzrost polskiej gospodarki jest słaby. W krótkim okresie, nawet jeśli zmienimy paradygmat, nie jesteśmy w stanie szybko odwrócić tendencji. W okresie średnim możemy jednak ustabilizować gospodarkę i przyspieszyć jej rozwój – podkreśla dr Mirosław Gronicki, ekonomista, były minister finansów w latach 2004–2005. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI | Nie sądzę, by sztuczna inteligencja zerwała się z cybernetycznego łańcucha

Kiedy będziemy bardzo bazować na rozwiązaniach oferowanych przez sztuczną inteligencję, może pojawić się ryzyko, że zapomnimy o człowieku. Zagrożeniem jest poznawcze lenistwo, nadużywanie algorytmów i brak krytycyzmu w stosunku do AI – podkreśla dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings na Uniwersytecie SWPS. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI | Wierzę w inspiracyjną siłę człowieka, a nie sztucznej inteligencji

Algorytmy oparte na AI potrafią już zarządzać finansami skuteczniej od człowieka. Ale czy swoją wiedzą i umiejętnościami są w stanie podzielić się z ludzkością? O tym, do jakiego stopnia technologię sztucznej inteligencji można wykorzystać w edukacji finansowej, z  Michałem Polakiem, wiceprezesem zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, rozmawiał Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | Bezpieczeństwo | Odpowiedzialny klient, bezpieczny bank

Najsłabszym ogniwem zabezpieczeń przed cyberprzestęczością jest człowiek. Prawda ta dotyczy zwłaszcza klientów bankowości internetowej i mobilnej. Na ile banki są w stanie zabezpieczać zdalnie użytkowników produktów bankowych, a gdzie konieczna jest współpraca z ich strony? Kiedy i w jakim stopniu przepisy powinny uwzględniać współodpowiedzialność konsumenta za ewentualne przyczynienie się do złamania zabezpieczeń przez sprawcę i utratę środków?

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Ekonomista EBOiR, były minister finansów o wyzwaniach gospodarczych dla nowego rządu

O wyzwaniach gospodarczych dla nowego rządu, stanie finansów publicznych i sytuacji sektora bankowego mówi Mateusz Szczurek, ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, członek Europejskiej Rady Budżetowej przy Komisji Europejskiej, były minister finansów w rozmowie z Janem Bolanowskim w najnowszym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Przedstawiamy fragment tego wywiadu.

CZYTAJ WIĘCEJ
róża wiatrów, znak zapytania
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Populizm i stagnacja – największe zagrożenia dla ryzyka bankowego

Sektor bankowy znajduje się dziś w najtrudniejszej sytuacji od lat 80. XX w. Splot czynników gospodarczych, politycznych i prawnych nie tylko odbija się na wynikach polskich banków, ale uderza w same fundamenty ich biznesu. W efekcie bankom coraz trudniej wywiązywać się ze swojej systemowej roli finansowania i napędzania wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Konsument na wolnym rynku

Wolny rynek nie toleruje pustych obszarów, jeżeli gdzieś pojawia się pole do manipulacji konsumentem, to ktoś prędzej czy później tę możliwość wykorzysta. Jeśli regulacje zawodzą, to może dojść do sytuacji, że konsumenci są narażani na nieuczciwą ofertę, bo nie mają innego wyboru. Nazywam to syndromem zniewolonego konsumenta na wolnym rynku – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W demografii wiele rzeczy jest już przesądzonych

Wiem, że wiek emerytalny w tym momencie stał się w pewnym sensie zakładnikiem polityki i kampanii wyborczej. Natomiast w mojej ocenie bez wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale także stopniowego jego podnoszenia w dłuższej perspektywie się
nie obejdzie – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka,
prorektor SGH. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
modele budynków, worek z napisem ZŁ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Rynek kredytowy – stagnacja czy ożywienie

Po serii jedenastu podwyżek, od pięciu miesięcy stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Czy ta mała stabilizacja może przynieść trwałe ożywienie na rynku kredytowym? Sektor bankowy z uwagą przygląda się sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą, planowanym regulacjom i rządowym programom. Każdy z tych czynników może bowiem zmienić zasady gry.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Pracownicy 50+ | Czas na flexi bankierów

Obserwowane od pewnego czasu trudności z naborem młodych talentów do bankowości raczej nie przeminą. Wręcz przeciwnie, w przewidywalnej przyszłości trend będzie się pogłębiał, ma bowiem ponadsektorowy charakter związany z przemianami demograficznymi. Rozwiązaniem problemów kadrowych może być większe niż do tej pory sięgnięcie po pracowników po 50. roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka musi być jak hydra

Symbolem antykruchości jest hydra, której po urwaniu głowy wyrastają dwie nowe. Nieprzypadkowo też zwiększanie odporności jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju zakładanych przez Unię Europejską, wymaganych od jej krajów członkowskich w ich „krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności”. Niestety drugi człon tej nazwy, dotyczący właśnie odporności jest często w debacie medialnej pomijany – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Julia Kołodko
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Zagrożenia zdrowotne | Może czekać nas druga fala frustracji

Myślę, że jeśli sytuacja nie zacznie się poprawiać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, maksymalnie do roku, to może przyjść druga fala frustracji. Trochę analogicznie, jak to było podczas trzeciej i czwartej fali pandemii, kiedy przyszło zmęczenie izolacją i najbardziej pogorszyły się wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków – podkreśla dr Julia Kołodko, ekonomistka behawioralna, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Rada Edukacji Finansowej | Niezbędne jest podejście systemowe

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez organizacje trzeciego sektora czy banki są bardzo cenne i dobrze, że wypełniły w naturalny sposób lukę, która istnieje na skutek braku systemowego podejścia do edukacji finansowej. Wydaje się, że to systemowe podejście jest niezbędne i tutaj dostrzegamy rolę rady i ogromną odpowiedzialność spoczywająca na wszystkich jej członkach, aby działania edukacyjne ruszyły energicznie i na szeroką skalę – mówi Renata Oszast, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej (REF). Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3