Andrzej Sołdek został powołany na stanowisko prezesa PTE PZU

Andrzej Sołdek został powołany na stanowisko prezesa PTE PZU
Fot. stock.adobe.com /Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU powołała Andrzeja Sołdka na funkcję prezesa oraz Tomasza Kasowicza na funkcję wiceprezesa, podało PTE PZU. Obie uchwały wejdą w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Andrzeja Sołdka i Tomasza Kasowicza w skład zarządu.

Jednocześnie Marcin Majerowski został odwołany ze składu zarządu PTE PZU z chwilą podjęcia uchwały.

„Ponadto rada nadzorcza postanowiła powierzyć Wiktorii Braun – dotychczasowej prezes zarządu – pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu od dnia 28 maja 2024 r. oraz Arturowi Paździorowi – wiceprezesowi zarządu – kierowanie pracami zarządu od dnia 28 maja br. do dnia powołania prezesa zarządu” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Grupa PZU z nową strategią na jesieni tego roku

Nowy zarząd PTE PZU

Po dokonaniu powyższych zmian skład zarządu PTE PZU przedstawiać się będzie następująco:

Andrzej Sołdek – prezes zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie);

Tomasz Kasowicz – wiceprezes zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie);

Artur Paździor – od 28 maja 2024 r. wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu (do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie A. Sołdka na funkcję prezesa zarządu);

Wiktoria Braun – od 28 maja 2024 r. wiceprezes zarządu, wskazano również.

Czytaj także: Artur Trela wiceprezesem i p.o. prezesa zarządu TFI PZU

Prezes zarządu PTE PZU

Andrzej Sołdek jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for Managment Development w Lozannie.

W latach 2008-2016 prezes zarządu PTE PZU, w okresie 2003-2008 wiceprezes zarządu PTE PZU, odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. 

Pełnił funkcje prezesa zarządu, oraz dyrektora finansowego w Zurich PTE.

Był także dyrektorem inwestycyjnym i członkiem zarządu w ING BSK Asset Managment, doradcą inwestycyjnym w Banku Śląskim i maklerem w Domu Maklerskim Banku Śląskiego. Posiada licencję  maklera papierów wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego.

W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA.

W roku 2023 uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, na SGH.  

Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Członek Rady Nadzorczej  COMPREMUM S.A.

Jest członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland,  członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej w GPW Benchmark S.A. 

Wiceprezes zarządu PTE PZU

Tomasz Kasowicz jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. W latach 2007-2024 pracował w działach analiz renomowanych domów i biur maklerskich (ERSTE Securities, DM BZ WBK, BM PKO BP, Ipopema Securities). W swojej karierze analitycznej zajmował się analizą spółek sektora paliwowego i wydobywczego oraz współtworzył strategie inwestycyjne dla rynków akcji.

W latach 2019-2022 pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Rynkowych w BM PKO BP. Zespoły analityczne, w których pracował (DM BZ WBK) lub którymi zarządzał (BM PKO BP), zajmowały czołowe miejsca w prestiżowych rankingach gazety „Parkiet”. Osobiście zajął drugie miejsce w kategorii Analityk Roku, w XII edycji rankingu gazety „Parkiet”.

W 2023 roku pracował w Agio TFI, gdzie odpowiadał za współzarządzanie autorskim funduszem PK Green Commodities FIZ.

W 2018 roku uzyskał uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2016-2018 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Remzap sp. z o.o.

Czytaj także: Zmiany w zarządzie PZU Życie SA

***

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU / PTE PZU