Grupa PZU z nową strategią na jesieni tego roku

Grupa PZU z nową strategią na jesieni tego roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Nowa strategia grupy PZU ma zostać ogłoszona w IV kwartale 2024 roku" - czytamy w komunikacie Grupy, którą kieruje Artur Olech, pełniący obowiązki prezesa PZU.

Zarząd PZU SA, stojący na czele grupy, działa w nowym składzie od 12 kwietnia. PZU podało, że w ciągu ostatniego miesiąca dokonano zmian w radach nadzorczych i zarządach kluczowych spółek w grupie PZU, w tym PZU Życie, TUW PZUW, TFI PZU, PZU Zdrowie, a także w należących do Grupy LINK4 oraz bankach Pekao i Alior.

W wypadku spółek, w których pracami zarządów kierują oddelegowani czasowo członkowie rad nadzorczych, nowych prezesów i członków zarządów wyłonić mają konkursy.

Nowa strategia w IV kwartale

PZU w prezentacji wynikowej podało, że zakończenie zmian kadrowych w kluczowych spółkach grupy połączone z nowym modelem operacyjnym planowane jest w II kwartale.

W okresie II-IV kwartału grupa chce wzmocnić fundamenty biznesu ubezpieczeniowego i pracować nad maksymalizacją efektów synergii w ramach grupy PZU.

PZU zwróci uwagę na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych, chce wzmocnić obszar zdrowia i zwiększyć penetrację ubezpieczeń na życie.

Nowa strategia grupy PZU ma zostać ogłoszona w IV kwartale 2024 roku.

Prezes Grupy o jej strategii

„W ciągu tego krótkiego czasu skoncentrowaliśmy się na pracach nad nowym modelem organizacyjnym oraz profesjonalizacji kadry zarządzającej, zarówno w przypadku organów spółek zależnych, jak i kierowniczych stanowisk menedżerskich w centrali. Struktura grupy jest bardzo skomplikowana i nie odpowiada obecnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami. Będziemy ją zmieniać, aby bardziej efektywnie zarządzać obszarami biznesowymi” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym pełniący obowiązki prezesa PZU Artur Olech.

Podał, że w najbliższych miesiącach priorytetem będzie wzmocnienie fundamentów biznesu ubezpieczeniowego.

„Najważniejszymi wyzwaniami są tu odwrócenie negatywnego trendu i poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sprawności operacyjnej w filarze zdrowia, znalezienie nowych obszarów wzrostu biznesu majątkowego, zdynamizowanie ubezpieczeń na życie” – powiedział Olech.

Zapowiedział, że PZU będzie maksymalizować efekty synergii w ramach grupy w zakresie dystrybucji, kosztów i zakupów, wspólnych procesów wsparcia.

Wyniki Grupy PZU po I kwartale roku 2024

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń brutto do ponad 7 mld zł, co oznacza prawie 10-procentowy wzrost rok do roku.

Wypracowała zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości blisko 1,3 mld zł, o 9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 17,1%.

Źródło: PAP BIZNES, Grupa PZU