Grupa PZU

Andrzej Jarczyk,
Kadry

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z nowym prezesem

Rada Nadzorcza TUW PZUW powołała od 17 czerwca 2024 roku w skład zarządu Towarzystwa Andrzeja Jarczyka. Od tego dnia pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do uzyskania tej zgody, Andrzej Jarczyk będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Dodatkowo od 2 września 2024 roku w skład zarządu TUW PZUW został powołany Maciej Rudziński, poinformował ubezpieczyciel.

CZYTAJ WIĘCEJ
PZU, logo na budynku
Z rynku finansowego

Grupa PZU prezentuje wyniki po I kw. 2023 roku

W pierwszym kwartale tego roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 6,4 mld zł. Dynamika sprzedaży mierzona składką przypisaną brutto była wyższa od całego rynku, co przełożyło się na wzrost udziału Grupy rok do roku. Zysk netto wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7% r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 18,9%, znacznie przekraczając cel strategiczny, poinformowała Grupa.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1