Alior Bank: 120,3 mln zł zysku netto w IV kwartale 2020 roku, aktualizacja strategii i program oszczędnościowy w 2021 r.

Alior Bank: 120,3 mln zł zysku netto w IV kwartale 2020 roku, aktualizacja strategii i program oszczędnościowy w 2021 r.
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wzrósł do 120,3 mln zł z 12,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w piątek. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 71,5 mln zł.

Oczekiwania 12 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 40 mln zł do 97 mln zł.

W całym 2020 rok strata netto wyniosła 311,2 mln zł, wskaźnik ROE -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,3 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc.

Wynik odsetkowy banku

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 666,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 665,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 644,8-693,2 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 11 proc. rdr.

Marża odsetkowa w IV kwartale wyniosła 3,63 proc.

Bank podał, że wynik odsetkowy w IV kwartale uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża odsetkowa netto wyłączająca tę korektę wyniosłaby 3,79 proc.

Czytaj także: Alior Bank stawia na cyfryzację usług: czym zaskoczy klientów i rynek?

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 177 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 174,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 167,3 mln zł do 180 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 9 proc. rdr.

Alior Bank podał, że wynik z tytułu pozostałej działalności uwzględnia 35 mln zł dodatkowej rezerwy na tzw. małe TSUE oraz 48 mln zł zysku rozpoznanego na sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto, na wynik netto ostatniego kwartału wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozostałej części wartości firmy powstałej po przejęciu Meritum Bank (-40 mln zł), dekonsolidacja RUCH SA (+12 mln zł), odpis wartości aktywów niefinansowych (-23 mln zł), oraz rozwiązanie rezerwy na premie (+14,5 mln zł).

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 380,5 mln zł, były więc 5 proc. niższe niż oczekiwał rynek (402,1 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr.

W IV wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41,7 proc. wobec 43,8 proc. rok wcześniej.

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniósł 295,3 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 297,2 mln zł (w przedziale od 270 mln zł do 349,1 mln zł).

Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.

Sprzedaż kredytów

W IV kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 866 mln zł, co oznacza wzrost 78 proc. rdr. Sprzedaż leasingu wyniosła 684 mln zł ( wzrost o 11 proc. rdr i 8 proc. kdk). Sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła w IV kw. 20 o 26 proc. rdr i wyniosła 1,46 mld zł.

W 2020 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2.969 mln zł. W 2021 r. bank zamierza utrzymać sprzedaży na poziomie osiągniętym w 2020 r

Współczynnik wypłacalności wynosi 15,85 proc. Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ponad 2,4 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Alior Bank liczy na osiągnięcie zysku netto w 2021 r.

Alior Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk netto, po pierwszym kwartale planuje przedstawić aktualizację strategii – poinformowała w piątek wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu, Iwona Duda.

„Tak, mamy takie prognozy, to jest nasza ambicja” – powiedziała Duda na konferencji, pytana o plan osiągnięcia zysku w 2021 roku.

Bank pracuje nad aktualizacją strategii

Wiceprezes poinformowała, że bank pracuje nad aktualizacją strategii. Obecna strategia obejmuje okres do 2022 roku.

„Strategia ta obecnie podlega weryfikacji i prawdopodobnie po pierwszym kwartale zaprezentujemy jej aktualizację. Podstawowe kierunki, które zostały w tej strategii określone, a więc rozwój bardzo nowoczesnych narzędzi, rozwój świata cyfrowego, pozostają głównym kierunkiem” – powiedziała.

Dodała, że w zaktualizowanej strategii bank postawi między innymi na leasing, faktoring i liczy na sprzedaż wynikającą ze współpracy z PZU.

Wcześniej bank zakładał, że nową strategię przedstawi na początku 2021 roku.

Program oszczędnościowy

Bank podał w piątek, że wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł. Inicjatywy kosztowe dotyczą m.in. kosztów osobowych (optymalizacja struktury organizacyjnej, dalsza automatyzacja procesów), kosztów IT, kosztów nieruchomości, samochodów oraz kosztów spółek zależnych.

Nie planujemy zwolnień grupowych (…) nie planujemy zamykania placówek własnych, myślimy o tym, by – gdzie jest to wskazane – niektóre placówki połączyć.

– powiedział wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Alior zatrudnia 7.878 osób.

Wiceprezes Duda oceniła, że bank nie ma problemów z kredytami w CHF, Alior jest tylko w kilku sporach z klientami, a portfel tych kredytów jest w skali całego banku minimalny i wynosi około 150 mln zł.

„Gdyby były takie koszty ugód, to naprawdę, to nie jest problem dla banku. Szacowaliśmy je wstępnie, roboczo, że nawet jeśli byłaby konieczność zwrotu całości, to jest to około 30 mln zł, to małe kwoty” – powiedziała Duda.

Alior Bank zakłada, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc.

Koszty ryzyka w IV kwartale 2020 roku wyniosły 1,48 proc., podczas gdy w III kwartale 1,86 proc.

„Przestrzegam przez hurraoptymizmem, bo COVID-19 w dalszym ciągu istnieje, w dalszym ciągu nie wiadomo do końca, jak się gospodarka zachowa” – powiedział wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar ryzyka Maciej Brzozowski.

Łączny wolumen kredytów Alior Banku, które były objęte wakacjami kredytowymi, wynosił 8,9 mld zł.

Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.

W samym obszarze klienta indywidualnego na koniec 2020 uruchomionych było 300 mln zł ustawowych wakacji kredytowych, z czego kredyty o wartości 30 mln zł miały opóźnienia w spłatach powyżej 30 dni.

„Sytuacja portfela kredytowego nie uległa pogorszeniu i to nas bardzo cieszy” – powiedział Brzozowski. 

„Wyniki Aliora w IV kw. wsparte pozostałymi przychodami i niższymi kosztami operacyjnymi”

Zdaniem analityków bank pozytywnie zaskoczył na pozostałych przychodach oraz poziomem kosztów operacyjnych, a krótkoterminowa reakcja kursu może być pozytywna.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Brak zaskoczeń na podstawowych przychodach. Spadek wyniku odsetkowego kw/kw negatywnie wyróżnia bank w sektorze, ale obciążony był dodatkową rezerwą na małe TSUE. Bank zaskoczył pozytywnie na pozostałych przychodach (zyski ze sprzedaży obligacji) oraz poziomem kosztów operacyjnych (rozwiązanie 14,5 mln zł rezerw w wynagrodzeniach), co przyczyniło się do przebicia oczekiwań na zysku netto. Krótkoterminowa reakcja kursu może być pozytywna, ale zwracamy uwagę na guidance banku odnośnie kosztów ryzyka. Docelowy poziom 2,2 proc. jest według nas wysoki, my zakładaliśmy 2,0 proc., a i tak wycena wychodziła nam poniżej obecnego kursu. 20bps różnicy to ok. 140 mln zł”

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews