20 mln euro od EBI na tanie mieszkalnictwo w Szczecinie

20 mln euro od EBI na tanie mieszkalnictwo w Szczecinie
Fot. stock.adobe.com / Artur
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
EBI przyzna dla dwóch miejskich towarzystw budownictwa społecznego kredyt w łącznej wysokości 85 mln PLN (ok. 20 mln EUR) na rewitalizację Śródmieścia i Starego Dąbia, a także na budowę nowych i modernizację starych mieszkań ‒ informuje w wydanym komunikacie Bank.

#TeresaCzerwińska: #KredytEBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina pomoże w rozwiązaniu 2 problemów sektora mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali #TBS #Tanie Mieszkania #Rewitalizacja @EIB @EUinPL

Celem inwestycji jest rewitalizacja historycznej części miasta, zapewnienie spójności społecznej oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w części zasobów mieszkaniowych.

Operacja jest objęta wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i częściowo finansowana z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego.

Energooszczędne mieszkania w Szczecinie

Szczecin – jako drugie miasto w Polsce – otrzyma kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie miejskiego planu rozwoju sektora taniego mieszkalnictwa oraz na działania rewitalizacyjne z tym związane.

EBI zobowiązał się do udzielenia dwóm towarzystwom budownictwa społecznego należącym do miasta Szczecina kredytu w wysokości nawet 85 mln PLN (ok. 20 mln EUR) na budowę i remont 250 tanich mieszkań (169 nowych i 81 wyremontowanych) oraz powiązanych z nimi podziemnymi miejscami parkingowymi.

Inwestycja w bardziej energooszczędne mieszkania w Szczecinie pozwoli zaoszczędzić ponad 3200 GJ rocznie, co przełoży się na znacznie mniejsze zużycie energii, niższe emisje i niższe rachunki za energię.

Projekt przyczyni się również do usunięcia parkingów ulicznych w centrum miasta w ramach szerzej zakrojonego programu rewitalizacji historycznej części Szczecina.

Gwarancje Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS

Wcześniej w tym sektorze EBI przyznał dwóm przedsiębiorstwom komunalnym w Poznaniu dwa kredyty, dzięki którym sfinansowano budowę i remont ponad 2300 lokali socjalnych i tanich mieszkań w stolicy Wielkopolski.

Finansowanie przyznane Szczecinowi obejmuje dwie części: umowę ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego (STBS) na kwotę nawet 58,25 mln PLN (ok. 13,7 mln EUR) oraz umowę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże (TBSP) na kwotę nawet 26,25 mln PLN (ok. 6,1 mln EUR).

Operacja jest objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), filar doradczy planu inwestycyjnego dla Europy, zapewniło wsparcie techniczne dla beneficjentów.

Czytaj także: COVID-19: do 10 mln euro pożyczki z EBI dla polskiej spółki Scope Fluidics na opracowanie sprzętu diagnostycznego

Nie tylko mieszkania, także zielona infrastruktura

Po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa społecznego o przystępnych cenowo mieszkań finansowanych przez EBI, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę.

W związku z tym, osobna umowa kredytowa w wysokości 3,4 mln PLN (ok. 0,8 mln EUR) została zawarta ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na sfinansowanie integracji dachów zielonych, miejskich działek gruntu, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury.

Kredyt wchodzi zatem w zakres mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – instrumentu zarządzanego przez EBI – wspieranego przez gwarancję w ramach programu LIFE oraz ukierunkowanego na inwestycje o charakterze ekosystemowym na rzecz bioróżnorodności i przystosowania się do zmiany klimatu.

To pierwszy projekt w ramach mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego zatwierdzony przez bank UE w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki w ramach tego mechanizmu uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa społecznego w Europie.

Zarówno EBI, jak i Miasto Szczecin podkreślają znaczenie elementów zielonej infrastruktury w tej operacji w związku z wychodzeniem z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała:

‒ Jest to pierwszy kredyt EBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina i cieszę się, że pomoże on w rozwiązaniu dwóch problemów, z którymi boryka się sektor mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali.

Przystępność cenowa mieszkań oraz tkanka społeczna naszych miast stanowią podstawę agendy miejskiej banku UE.

Szczecin jest drugim – ale i nie ostatnim – miastem w Polsce, które uzyskało nasze wsparcie w tym sektorze. Ogromnie cieszy mnie również fakt, że mała, ale ważna część ogólnego finansowania EBI po raz pierwszy czerpie korzyści z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – wspólnego instrumentu EBI i Komisji Europejskiej, który dotyczy w szczególności ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań miejskich.

Czytaj także: EKG, Europa przyszłości: demokracja, praworządność, ochrona klimatu i cyfryzacja

Natomiast Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział:

‒ Ten projekt jest bliski mojemu sercu, gdyż zaspokaja istotne potrzeby w ramach jednego działania. Umożliwienie szczególnie wrażliwym mieszkańcom Szczecina korzystanie z przystępnych cenowo mieszkań przeznaczonych na wynajem przy jednoczesnym obniżeniu ich wydatków na energię jest nie tylko działaniem społecznym, lecz także impulsem do poprawy klimatu.

Dzięki temu obywatele polscy mogą również stać się uczestnikami transformacji energetycznej, która pomoże nam w przezwyciężeniu kryzysu.

Z kolei Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, podkreślił, że:

‒ Dzięki wsparciu, jakiego udziela nam Europejski Bank Inwestycyjny, możemy rozpoczynać budowę nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wszystko to w ramach działań związanych z rewitalizacją kolejnych, kluczowych dla miasta obszarów Śródmieścia i Starego Dąbia.

Na uwagę zasługuje projekt obejmujący inwestycje w obrębie kwartału śródmiejskiego nr 36, który zakłada zupełną metamorfozę tego obszaru. W ramach rewitalizacji planuje się budowę nowych mieszkań dla seniorów, żłobek, Centrum Aktywności Lokalnej, aranżacje przestrzeni publicznej z deptakiem, fontanną i mini amfiteatrem, a także parking podziemny.

Będzie też dużo zieleni. Zaprojektowano m. in. zielone zadaszenie placu w formie pergoli, ogród warzywny na dachu, a także ogród społeczny.

Czytaj także: Zielone projekty: UE zainwestuje ponad 1,4 mld euro w siedmiu krajach, w tym w Polsce

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank / EBI / EIB