2 mln złotych kary od KNF dla Opera TFI

2 mln złotych kary od KNF dla Opera TFI
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie kary pieniężne w wysokości 1,2 mln zł za brak publikacji sprawozdań za II. i III. kwartał 2022 roku 3 funduszy inwestycyjnych otwartych i 800 tys. za niezłożenie sprawozdań za ten sam okres przez 9 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podała Komisja.

„Opóźnienia w przekazywaniu do Komisji sprawozdań okresowych mogą znacząco wpłynąć na sprawowanie nadzoru i w konsekwencji uniemożliwić lub znacząco utrudnić zagwarantowanie ochrony interesów uczestników rynku kapitałowego” – czytamy w uzasadnieniu.

Uczestnicy funduszy i KNF bez informacji

„Jednocześnie brak terminowego sporządzenia sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za I. półrocze 2022 roku powodowało, że uczestnicy pozbawieni byli informacji o sytuacji majątkowej tego funduszu oraz o wartości posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Brak przekazania sprawozdań kwartalnych pozbawił natomiast Komisję bieżących informacji co do sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych”- czytamy także.

Czytaj także: O stabilności polskiego systemu finansowego – raport NBP, grudzień 2023

KNF: wysokość kar pieniężnych

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi:

20 949 500 zł – w przypadku FIO;

5 000 000 zł – w przypadku FIZ, podano także.

Czytaj także: Niedorozwój systemu finansowego w Polsce

Źródło: ISBnews