1 lipca wejdzie w życie nowelizacja ustawy deweloperskiej

1 lipca wejdzie w życie nowelizacja ustawy deweloperskiej
Fot. stock.adobe.com/romul014
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowelizacja ustawy deweloperskiej wejdzie w życie w planowanym terminie, nie przewidujemy jego zmiany - powiedział PAP wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

W planowanym terminie, to jest 1 lipca br. wejdzie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

„Nie przewidujemy zmiany terminu wejścia w życie tych przepisów. Przy zmieniającej się sytuacji rynkowej, ochrona nabywców mieszkań jest tym bardziej potrzebna” – podkreślił Piotr Uściński.

Nowelizacja powołuje Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), z którego będą zwracane środki wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie lub dom w sytuacji upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, np. z powodu niedopełnienia obowiązków przez dewelopera.

Czy nowelizacja spowoduje wzrost cen mieszkań?

O przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy apelowali deweloperzy. Z inicjatywą wyszła też Koalicja Polska, która w kwietniu złożyła w Sejmie projekt ustawy przekładający termin wejścia w życie przepisów o rok. Posłowie KP argumentowali, że „w obecnej sytuacji gospodarczej należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby nie podwyższać inflacji i cen mieszkań”.

Przypomniał, że resort rozwoju zaproponował wysokość składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w projekcie rozporządzenia. To 0,45 proc. od każdej wpłaty nabywcy dokonanej na otwarty rachunek powierniczy i 0,1 proc. od wpłaty na zamknięty rachunek powierniczy

„Wysokość stawek nie wpłynie na ceny nieruchomości. Czynników, które bardziej wpływają na zmiany cen na rynku nieruchomości jest dużo więcej. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma chronić zwykłych ludzi. Nie chcemy się z niego wycofywać, ani przesuwać w czasie” – zadeklarował wiceminister rozwoju.

Dodatkowe obowiązki dewelopera i prawa nabywcy mieszkania

Nowelizacja ustawy deweloperskiej m.in. nakłada na dewelopera obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy, a także precyzuje, jakie informacje powinien zawierać prospekt – dotychczas dokument był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Źródło: PAP BIZNES