Zyski netto banków od początku roku wyniosły 18,53 mld złotych

Zyski netto banków od początku roku wyniosły 18,53 mld złotych
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2023 roku wyniósł 18,53 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 124,6 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu sektor zanotował 4,03 mld zł zysku netto.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-sierpień 2023 roku wyniosły 74,92 mld zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 29,9 mld zł, o 2 proc. niższe niż przed rokiem.

Silny wzrost kosztów i przychodów odsetkowych

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,5 mld zł, spadając rdr o 8,7 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 I-VIII 2023I-VIII 2022proc.
Przychody odsetkowe112 15769 81560,6%
Koszty odsetkowe48 53022 300117,6%
Przychody z tytułu opłat i prowizji16 72916 2592,9%
Koszty z tytułu opłat i prowizji4 3483 79014,7%
Całkowite przychody operacyjne, netto74 92161 65921,5%
Koszty administracyjne29 93230 536-2,0%
Amortyzacja3 2353 0914,7%
Odpisy4 4944 922-8,7%
Zysk netto18 5268 247124,6%

Źródło: PAP BIZNES